Силистренската компания "Марлин" ЕООД инвестира 50 милиона лева в изграждане на складова база за съхранение на зърно в крайречния град и в услуги по складиране и съхраняване на товари. Това става ясно от съобщение на Община Силистра, според което дружеството е удостоено със Сертификат Клас А за инвестиция от Българска агенция за инвестиции.

Марин Калушев- представител на „Марлин“ ЕООД- гр. Силистра връчи днес  Сертификата на д-р Юлиян Найденов- кмет на Община Силистра.

Източник: Фейсбук профил на Община Силистра

Марин Калушев- представител на „Марлин“ ЕООД- гр. Силистра връчи днес Сертификата на д-р Юлиян Найденов- кмет на Община Силистра.

Проектът включва още изграждане на силозна база с обхват от 200 хиляди тона и пристанищна инфраструктура, а също и пристанище с до 6 кейови места и с капацитет до 7 хиляди тона на товарни и разтоварни дейности на денонощие.

При представяне на този сертификат инвеститорът може да ползва мерки за насърчаване на инвестициите от ЗНИ. В случая държавата ще финансира изграждането на комуникации, водопреносна мрежа, от техническата инфраструктура.

Един от най-значимите проекти по река Дунав: Белград строи ново пристанище

Един от най-значимите проекти по река Дунав: Белград строи ново пристанище

Терминалът за насипни товари ще покрива площ от 37,6 хектара

"Марлин" ЕООД има одобрен генерален план като пристанище, от МРРБ, МОСВ, МТС. Процесът на сертифициране на инвестиционни проекти съгласно ЗНИ се използва със система от насърчителни мерки за първоначални инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи и свързаните с тях нови работни места.

Припомняме, че през 2020 г. при обсъждането на Доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) на обект: "Изграждане на пристанище за обществен транспорт с регионално значение "Порт Марлин"- гр. Силистра. стана ясно, че новото пристанище ще се намира на терена на "АДМ България трейдинг". Предвижда се пристанището да бъде мултифункционално и са може да се използва за товаро-разтоварни дейности за широк спектър товари, които могат да се транспортират по река Дунав.

Снимка 606358

Източник: Фейсбук профил на Община Силистра

Тогава инвеститорът коментира, че проектът няма да има негативно влияние върху екологията и състоянието на водите на река Дунав, защото на мястото определено за строеж съществува кейова стена, а също и кладенец за промишлена вода. 

Италианската корабна компания "Грималди" приватизира гръцкото пристанище Игуменица

Италианска корабна компания приватизира гръцкото пристанище Игуменица

От пристанището стоки стигат и до България