Почти 36 000 кв. м площ заема вече логистичният център на търговската верига Фантастико в гр. Елин Пелин. Направената инвестиция в мащабното разширяване е в размер на 36 млн. лева. Разширението на складовата база е проектирано от "Иво Петров - Архитекти", а главен изпълнител на проекта е компанията "Бараж груп".

Инвестицията представлява почти удвояване на складовото пространство, тъй като досега компанията разполагаше с 19 000 кв. м полезна площ. Хидравличните рампи в логистичния център вече са 79, а обработваните количества стоки достигнат 150 - 200 тона дневно.

"Фантастико" откри най-големия си обект досега, в който инвестира 25 милиона лева

"Фантастико" откри най-големия си обект досега, в който инвестира 25 милиона лева

Търговско-развлекателният комплекс се намира в Перник и в него ще работят 140 души

Благодарение на реализацията вече съществуващото съоръжение, чието строителство се случи през 2023 г., ще разполага със складова база за стоки, изискващи температурно съхранение. Различните помещения поддържат общо 6 температурни режима в широк диапазон - от +12⁰С до -24⁰С. Всяка от зоните пък е съобразена със спецификата на съответните продуктови категории, така че да осигури най-подходящите условия за съхранение. От дружеството се надяват именно това разширение да повлияе положително на пазарните им позиции.

"Обектът е стратегически, защото ни дава свобода да развиваме търговската си мрежа както в София, така и в други градове", коментира Светослав Гаврилов, изпълнителен директор на ФАНТАСТИКО ГРУП, по време на официалното откриване на съоръжението.

Снимка 666688

Източник: Бараж Груп

На покрива на чисто новото логистично помещение пък е монтирана фотоволтаична инсталация с капацитет 980 kWp. Произведената електроенергия ще се използва за собствени нужди, а с нейното монтиране общата инсталирана мощност на дружеството вече надвишава 2,5 MWp, информира инж. Мартин Мъндев, директор "Капитално строителство".

Към момента веригата разполага с 45 търговски обекта в страната, а в процес на реализация са още няколко магазина.