Департаментът за външните пазари към Министерството на земеделието на САЩ (FAS USDA) оповести актуализираната си прогноза за баланса на маслодайни семена в света през 2015/16 г., информира sinor,bg. 

Соята респектира с рекордна реколта. Прогнозата за глобалното производство през 2015/16 г. е увеличена в рамките на един месец с нови 600 хил. т - до 321 млн.т, а това е с 2,3 млн.т повече в сравнение с предишния исторически връх от 2014/15 г. и с 38 млн.т над сезон  2013/14 г.  Основна заслуга за рязкото увеличение на глобалната реколта  е на САЩ – 108,4 млн.т в сравнение с 105,8 млн.т, очаквани през октомври и 106,9 млн.т - 2014/15 г.(91,4 млн.т – 2013/14 г.).  

Бразилия също ще чупи исторически рекорди – 100 млн. т, в сравнение с 96,2 млн.т през 2014/15 г., но в Аржентина реколтата се очертава да бъде по-слаба -  57,0 млн. т, спрямо 60,8 млн.т  – 2014/15 г. Същото се отнася и за Украйна, където производството на маслодайната култура в момента се оценява на 3,6 млн.т, в сравнение с 3,9 млн.т – 2014/15 г. и 2,8 млн.т – 2013/14 г.  Русия обаче запазва тенденцията за увеличение на производството на соя, като добивът през 2015/16 г. ще възлезе на 2,7 млн.т, в сравнение с 2,6 млн.т 2014/15 г. и 1,6 млн.т – 2013/14 г. 

Прогнозата за глобалната слънчогледова реколта през 2015/16 г. е влошена с 800 хил. тона, от 40,5 млн.т на 39,6 млн.т на (40,0 млн. т – 2014/15 г.). Основната причина  за това е редуцираната заради климатичния фактор прогноза за аржентинската слънчогледова реколта – 2,8 млн.т, в сравнение с 3,2 мн.т, очаквани допреди един месец.  Високите оценки за Русия и Украйна (9,4 млн.т и 11 млн.т ) се запазват, но прогнозата за ЕС е редуцирана с 150 хил. т – от 7,9 млн.т на 7,75 млн.тона.  

В баланса на рапичното семе обаче  има  позитивна промяна. Световното производство на рапично семе  се очаква да възлезе на  67,1 млн. т, в сравнение с 66,2 млн.т прогнозирани през септември и 71,9 млн.т произведени през 2014/15 г.  Подобрението е отново за сметка на Канада - 15,5 млн.т спрямо 14,3 млн.т, очаквани допреди един месец. Ситуацията в ЕС остава все така  неблагоприятна – 21,5 млн.т спрямо 24,4 млн.т през 2014/15 години.