Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) даде за заем от 35 милиона евро (38,9 милиона долара) на Белград за финансиране изграждането на канализация и пречиствателна станция на община Палилула, посочиха от ЕИБ.

Проектът ще помогне за осигуряването на по-добри санитарни условия и като цяло условия на живот за приблизително 170 000 души, живеещи в общината. Съоръженията също така ще допринесат за намаляване на замърсяването на околната среда и ще увеличат подкрепата на ЕИБ за сектора "Околна среда "в съответствие със стратегията на ЕС за Западните Балкани.

В допълнение към заема от ЕИБ, инвестицията ще се възползва от безвъзмездна техническа помощ в размер на 1,1 милиона евро, предоставена от Инициативата за икономическа устойчивост за подпомагане на Белград. Останалият дял от общо 52 милиона евро ще бъде осигурен от общинския бюджет, пише SeeNews.

Сърбия е привлякла 74 пъти повече китайски инвестиции от България за последните 6 години

Сърбия е привлякла 74 пъти повече китайски инвестиции от България за последните 6 години

Над 50% от вложенията на азиатската страна в региона са отишли в западната ни съседка

"Със своите заеми и консултантски операции и в тясно сътрудничество с Европейската комисия ЕИБ продължава да допринася за икономическото развитие и благосъстояние на хората в региона и обхваща широк спектър от стратегически сектори - от свързаност до околната среда", обяснява директорът на кредиторската институция за региона Мигел Моргадо.

От 2000 година досега ЕИБ е отпуснала повече от 5,4 милиарда евро на Сърбия за подпомагане на транспортната и екологичната инфраструктура, здравеопазването, научните изследвания и развитието и малките средни предприятия.

Сърбия инвестира до 2,4 милиарда евро в пътища

Сърбия инвестира до 2,4 милиарда евро в пътища

Пътищата ще свързват европйските коридори X и XI