През 2016 г. Великобритания е генерирала повече електричество от вятъра, отколкото от въглищата, посочва нов доклад.

Според анализа на Carbon Brief - група специалисти в областта на енергията и климата, вятърната енергия възлиза на 11,5 на сто от всичката електроенергия във Великобритания през миналата година. Въглищата са допринесли с 9,2 на сто в енергийния микс на страната. Това е най-ниското ниво на производство на ток от въглища от 1935 година .

Резултатите означават, че емисиите на CO2 от производството на електроенергия във Великобритания са спаднали с около 20 на сто, смятат от Carbon Brief. Спадът на употребата на въглища е най-вече за сметка на електроцентрали, работещи на природен газ, според анализа, който се основава на данни от BEIS и други източници.

Миналогодишният месец март е рекорден в това отношение, защото тогава производството на електроенергия от въглища е спаднало до нула - за първи път, откакто изобщо има производство и обществено снабдяване с електрическа енергия от 1882 г., пише в анализа.

Обещанието на британското правителство е, че страната ще преустанови напълно работата на въглищните централи до 2025 г., пише GreenTech.bg.