Министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов ще подпише днес Споразумение между България и Световната банка за грант в размер на 500 000 долара за подготовката на "Проект за развитие на общинската инфраструктура".

Безвъзмездната помощ е осигурена от Японския фонд за развитие на политиките и човешките ресурси и се администрира от Световната банка.

Средствата от гранта ще се използват за изготвяне на прединвестиционни проучвания за завършване и рехабилитация на 4 язовира - Нейковци, Пловдивци, Луда Яна и Студена.

От страна на банката Споразумението ще подпише Флориан Фихтъл, постоянен представител на Световната банка в България.