Индустриалните продажби у нас през октомври се покачиха с 10.9% спрямо същия месец година по-рано, показват предварителните данни на НСИ. За сравнение за месец септември тази цифра беше 8.1%.

Приходите от продажби в добивната промишленост са се понижили с 2.9% на годишна база, като цифрата все пак е по-малка от съответния показател от предишния месец (7%), когато понижението се оформяше като стабилна тенденция.

При преработващата промишленост спрямо същия месец на 2006 г. нарастването е с 10%. Следователно и двата бранша бележат положителен ръст на месечна база.

Ръст от  27.3% на годишна база бележат продажбите в производството и разпределение на електроенергия, газ и вода. Запазва се тенденцията за голям ръст в тази сфера.

За сравнение през месеца при осигурена съпоставимост промишленото производство в страната е нараснало с 10.4% , като това в добивната се е понижило с 6.7%, в преработваща е с 8.4% нагоре. В производството и разпределение на електроенергия, газ и вода ръстът на годишна база е 27.4%.