Комисията за защита на конкуренцията разреши сключването на договор между Р България и "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт", за концесия на гражданско летище за обществено ползване Бургас и гражданско летище за обществено ползване Варна.

Спецификите на дейността и наличието на единствен лиценз за летищен оператор, налагат естествен монопол за всяка фирма, която стопанисва конкретните летища. В този смисъл, КЗК приема, че господстващото положение не е основание за забрана на концентрацията.

Комисията установи, че възможността на концесионера за ценови злоупотреби с размера на летищните такси, е малка, предвид тяхното регулиране от държавата, в съответствие с Международната организация за гражданско въздухоплаване ИКАО.

Що се отнася до наземното обслужване, анализът показва, че планираната сделка не е в състояние да промени съществено стопанските отношения между участниците на този пазар.

КЗК счита, че евентуалното засилване на господстващото положение на летищните предприятия, няма да наруши ефективната конкуренция в сектора.

В допълнение, предстоящата концентрация би могла да се отрази положително върху черноморския туризъм и качествено да подобри летищната инфраструктура