Българска банка за развитие (ББР) обяви, че ще дава гаранции за фирмени заеми до 3 млн. лева, които търговските банки ще предоставят по Програмата за възстановяване на служебното правителство наречена "Портфейлна гаранция за преодоляване на последствията от COVID-19"

В нея се предвиждат по-кратки срокове за отпускане на кредити и по-големи облекчения в изискванията за обезпечение. Промените в антикризисната мярка бяха одобрени с решение на Министерския съвет и ще влязат в сила след положително становище от Европейската комисия.

Фирмите вече ще имат информация дали са одобрени за кредитиране до 5 работни дни след предоставяне на всички необходими документи, а усвояването на средствата ще е възможно до 10 работни дни. За да получат финансова подкрепа по програмата, компаниите следва да имат приключени минимум 3 финансови години, поне една от които да е завършила с печалба.

От гаранционния инструмент могат да се възползват микро-, малки и средни фирми от всички сектори на икономиката. Условието е да осъществяват стопанска дейност и да са регистрирани в Република България, както и да търпят неблагоприятни икономически последици от разпространението на пандемията.

Максималният размер на финансирането ще бъде до 3 млн. лв., независимо от размера на компанията. ББР ще покрива до 80% от главницата на кредита при посочените в програмата условия. Срокът за погасяване на кредити е до 7 години с възможност за до 3-годишен гратисен период.

От ББР припомнят, че търговските банки-партньори по програмата ще изискват като обезпечение лични гаранции от собствениците на фирмите, както и, ако е приложимо, залози на вземания от сметки по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), Закона за особените залози (ЗОЗ) и чрез договор за финансово обезпечение, съгласно Закона за договорите за финансово обезпечение (ЗДФО).

Срокът за кандидатстване по обновената гаранционна програма на ББР е до 20.12.2021 г.