В продажбите на търговските автомобили (леко-, средно- и тежкотоварни, автобуси) в Европа се отбелязва пети пореден месец на растеж. През май те се увеличават с 8,5%, показват данните на Асоциацията на автомобилните производители в Европа (ACEA).

От ACEA отчитат ръст в регистрациите на нови търговски автомобили и общо за първите пет месеца от 6,5% спрямо същия периода на 2018 г. - до 1 102 276 единици.

И на петте основни европейски пазара се наблюдават подобрения в регистрацията на нови товарни превозни средства: Германия (+14,7%), Великобритания (+7,9%), Франция (+7,7%), Италия (+3,9%) и Испания (+3.3%).

Основен двигател за бизнеса с търговски автомобили в Европа продължават да бъдат лекотоварните машини до 3,5 тона. През май реализацията в този сегмент се е подобрила с 5,8% до 186 800 единици, а тази общо за първите пет месеца е 908 291 единици или с 5,9% повече в сравнение с 2018 година.

През май в България, според данните на ACEA, са били регистрирани 457 нови търговски превозни средства (само лекотоварни до 3,5 тона), което представлява понижение от 10,9% в сравнение със същия месец на 2018 година. Резултатът за първите пет месеца също отчита понижение - с 2,9% до 2233 единици.