Поделението на интернет компанията Google – Project Oxygen, успя да дефинира какво означава да бъдеш добър мениджър. На базата на обширни проучвания те посочват основните характерни черти и умения на успешните хора на ръководни позиции.

Самата Google е прекрасен пример за това. През 2001 г., по-малко от пет години, след като тя е открита, компанията вече отваря първия си интернационален офис с 400 служители.

Амбициите на главния изпълнителен директор на най-популярната интернет търсачка Лари Пейдж обаче не спряха дотук и компанията продължи да се развива със скоростни темпове.

А ето кои са и осемте най-важни характеристики на добрите мениджъри според проучванията на Google:

1. Той трябва да бъде добър ментор;

2. Дава повече свобода и поле за изява на всеки от екипа;

3. Показва интерес към успеха на всичките му подчинени и е загрижен, когато те имат проблеми;

4. Продуктивен е и е фокусиран върху резултатите;

5. Добър комуникатор;

6. Подпомага всеки от екипа в кариерното му развитие;

7. Има конкретна визия и стратегия за развитие на екипа;

8. Притежава важни технически умения, които му позволяват да дава съвети в работата на всичките му подчинени.