Средната месечна брутна работна заплата в Казахстан, по статистически данни за първото тримесечие на годината, е изчислена на 340 636 тенге (около 750 долара по настоящия курс). Естествено, не всички граждани на страната получават такива суми, пише казахстанският икономически сайт nur.kz.

Освен това, ако се вземе предвид друг показател - като средния месечен доход, тогава сумата ще бъде много по-малка. Както обръщат внимание анализатори от First Credit Bureau Data Hub, през първото тримесечие на 2023 г. средният месечен доход на около 90% от казахстанците не надвишава 151 275 тенге (около 335 долара по настоящия курс). Това е над два пъти по-малко от средната брутна заплата.

В тази връзка анализаторите обясняват, защо средният доход е много по-малък от средната заплата. При изчисление на средния доход в Казахстан, отпадат доходите на хората, попадащи в тези 10% с най-високи доходи.

Така средният доход се получава, като сумата на всички видове доходи (заплати, пенсии, социални помощи, допълнителни декларирани доходи) на всички хора в страната се раздели на броя на всички хора (работещи, неработещи, деца, пенсионери), без заможните 10%.

А що се отнася до въпросните 10% най-богати хора в Казахстан, техният среден месчен доход достига 2 млн. тенге, т.е. около 4400 долара месечно. Тази сума е 13 пъти по-висока от средния доход на 90% от населенито в страната.

Колко е средната работна заплата в Русия за 2022 година

Колко е средната работна заплата в Русия за 2022 година

Медианната заплата обаче е с около 30% по-ниска от средната