Нивото на необслужвани банкови кредити в България ще се запази ниско поне до средата на 2024 г., но след това трендът може да се обърне, включително - под влиянието на неблагоприятни процеси в Европа. Прогнозата е на "Агенция за събиране на вземания" (АСВ) - една от водещите компании в сектора си.

"Затягането на паричната политика в Европа и мерките на Българската народна банка (БНБ) за охлаждане на кредитирането - антицикличните буфери и повишаването на минималните задължителни резерви, със сигурност ще оставят отпечатък, но по-скоро в средносрочен период, а през следващите 12 месеца инерцията в сектора от последните години ще продължи", пишат от АСВ.

Причините са две:

  • Висока заетост и нарастващи средни доходи даже спрямо увеличаващите се разходи и инфлация - с над 30% ръст на средната брутна работна заплата и над 60% скок при пенсиите между януари 2022 г. и септември 2023 г. по данни на БНБ;
  • Висока ликвидност на банковия сектор, която му позволява да поддържа по ниски лихви по кредити и депозити в сравнение с други европейски държави - средният лихвен процент на новите ипотеки у нас е 2,61%, докато в еврозоната е 3,93%.

"България засега е сред малкото, запазили финансово спокойствие в Европа по отношение на лихвите по заемите. (...) В момента делът на просрочените кредити е рекордно нисък, хората масово са заети и възнагражденията им като цяло все още нарастват. Това им помага да се справят с погасяването на своите задължения, при все това, че разходите за живот също се увеличават", коментира председателят на Съвета на директорите на АСВ Димитър Бончев.

Десислава Арабаджиева: Цените на имотите се покачиха, расте и средният размер на кредитите

Десислава Арабаджиева: Цените на имотите се покачиха, расте и средният размер на кредитите

На какво да обърнем внимание при теглене на жилищен кредит - отговорът в подкаста Money.bg Лични финанси

Проблеми от Европа

Според компанията в момента в Европа са видими процеси и тенденции, които в средносрочен период са в състояние да влошат кредитирането и в България.

"След безпрецедентна серия от 10 последователни повишения, стартирайки от отрицателни нива - минус 0.25%, основната лихва на ЕЦБ достигна 4%, което е най-високото ниво от създаването на еврото. Освен това, европейската икономика е пред рецесия, а високата инфлация изяжда доходите на домакинствата, което е предпоставка за ръст на лошите заеми", се посочва в прогнозата.

ЕЦБ остави основните лихви без промяна - след 10 поредни повишения

ЕЦБ остави основните лихви без промяна - след 10 поредни повишения

Каква е причината

Авторите ѝ отбелязват, че вече има множество изпреварващи показатели, според които нивото на необслужваните заеми на банките в еврозоната скоро ще напуснат рекордно ниските нива от под 2%. Пример за това са реалните доходи на домакинствата, които стагнират и дори намаляват - на фона на повишаващи се разходи за обслужване на заемите.

"Чистене" с пълна сила

У нас нивото на необслужваните заеми в банковия сектор също е рекордно ниско, но е високо за ЕС - 3,81%. От АСВ отбелязват обаче, че през последните няколко години делът на този вид вземания намалява почти непрекъснато - основно заради продажба на портфейли към специализирани компании.

"Една от основните промени в сектора през изминалите, динамични за пазара години, е изграденият навик на финансовите институции да продават своите портфейли с просрочени кредити активно, регулярно и на все по-ранен етап, за да не се натрупват в балансите", се посочва в прогнозата.

В кои европейски страни лихвите по ипотечните кредити са най-високи и в кои - най-ниски

В кои европейски страни лихвите по ипотечните кредити са най-високи и в кои - най-ниски

Къде стои България

В периода 2017-2022 г. пък финансиращите дружества са предложили за продажба портфейли с обща номинална стойност от близо 10 млрд. лева, 3 млрд. от тях - през рекордната 2019 г.

Инвестициите на АСВ в нови портфейли за първите 10 месеца на 2023 г. нарастват повече от двойно спрямо миналата година. В случая фактор е и стратегията на компанията да възвръща пазарен дял.