България е инвестирала близо ¼ от брутния си вътрешен продукт (БВП) през миналата година, като в това число влизат както публични, така и частни вложения. По този показател страната ни изпреварва страни, като Италия, Полша и Великобритания, сочат данни на европейската статистическа служба Евростат.

За 2017 година инвестициите у нас са малко над 19% от БВП при ниво от 18,6% за предходната. В това отношение страната ни се доближава до средното ниво за всички страни членки в Европейския съюз (ЕС), което е 20,1%.

Първенец по обема на инвестиции в публичния и в частния сектор е Чехия, където равнището надхвърля 25 на сто от икономиката на страната. След нея непосредствено се нареждат Швеция, Естония, Австрия и Ирландия.

От друга страна под 15% от БВП остават вложенията в съседна Гърция, където обемът им е най-малък спрямо размера на икономиката. Под 20 на сто са още инвестициите в държави като Португалия, Великобритания, Люксембург и Италия.

Снимка 356278

Източник: Евростат

Въпреки че по обем на вложенията към БВП България се доближава до средното ниво за съюза, техният обем остава далеч под този в предкризисния период. Публичните и частните инвестиции у нас достигат своя връх през 2008 година, когато са с дял от 33% от икономиката.

Между 2006 и 2009 година те се задържат на ниво над 27 на сто, докато през 2010 година спадат осезаемо и близо до настоящото ниво - 22,2 на сто, показват изчисленията на Евростат.

Докато през последните две години българската икономика записва стабилни ръстове, то нивото на вложенията остава на равнище под 20 на сто. През 2016 година то падна до най-ниското равнище за последните 16 години - 18,6% от БВП.

Общо спадът на инвестициите през последното десетилетие в България е в рамките на 9%.