Безработицата в 19 ​​страни от еврозоната през ноември 2019 г. остана на ниво 7,5%, както и през октомври, показват данните на Статистическата служба на Европейския съюз - Eurostat. Това е най-ниската стойност на този показател, регистрирана в еврозоната след юли 2008 г. Експертите също очакваха, че равнището на безработица няма да се промени.

В ЕС безработицата също остана на ниво от 6,3% както и през октомври - най-ниското ниво, регистрирано някога в евросъюза от януари 2000 година насам.

За България Евростат отчита спадане на показателя от 4,8 през октомври до 3,7 на сто за ноември.

През ноември в 28 държави от ЕС имаше 15,582 милиона безработни, от които 12,315 милиона са в еврозоната.

В сравнение с предходния месец броят на безработните нараства с 34 хиляди в ЕС и намалява с 10 хиляди в еврозоната. В сравнение с ноември 2018 г. имаше по-малко безработни със 768 хиляди в ЕС и с 624 хиляди в еврозоната.

Снимка 460755

Сред страните от ЕС с регистрирани най-ниските нива на безработица през ноември 2019 г. са Чехия (2,2%), Германия (3,1%) и Полша (3,2%), а най-висока - в Гърция (16,8%) и Испания (14,1%).

В сравнение с ноември 2018 г. равнището на безработица намалява в 20 държави от ЕС. Остава стабилно в Нидерландия и Португалия, увеличава се в Люксембург (от 5,4% на 5,5%), Словения (от 4,4% на 4,6% ), Чехия (от 2,0% до 2,2%), Кипър (от 7,5% до 7,7%), Швеция (от 6,5% до 6,9%) и Литва (от 5 , 8% до 6.4%).

Най-голя годишен спадна показателя е регистриран в Гърция (от 18,8% до 16,8%), България (от 4,8% до 3,7%), Естония (от 5,3% на 4,2%) и Хърватия (от 7,5% до 6,5%) .

Във Франция безработицата възлиза на 8,4%, в Италия - 9,7%.

За сравнение: през ноември нивото на безработица в САЩ беше 3,5%.