Най-гъсто населената община в България е Пловдив. Това е видно от резултатите на Националния статистически институт (НСИ) от "Преброяване 2021", проведено между 7 септември и 10 октомври миналата година, според които населението на България към онзи период е наброявало 6 519 789 души.

Според статистиката гъстотата на населението в пловдивската община е 3 135.75 души на кв. км. За сравнение, най-слабо населена е община Трекляно - с 1.68 души на кв. км. 

За 20 години: Двойно по-малко работещи заместват 100 пенсионери

Ето колко работещи заместват 100 пенсионери

За последните 20 години броят на влизащите в трудоспособна възраст и на тези, които се пенсионират се свива наполовина

Остават големи и различията в броя на населението по общини

В 83 общини преброеното население е под 6 000 души и в тях живее 4.7% от населението на страната. Осем общини са с население над 100 000 души, или 40.2% от населението на страната. Най-голям е броят на общините с население от 10 000 до 20 000 души - 62, и относителният дял на населението в тях е 13.7%.

В кои общини заплатите растат най-бързо и къде са най-високи?

В кои общини заплатите растат най-бързо и къде са най-високи?

През пандемичната 2020 г., по-високи заплати е имало в малки общини

А кой е най-населеният град?

Най-голяма по размер остава област София (столица) с население 1 274 290, следвана от областите Пловдив (634 497), Варна (432 198) и Бургас (380 286). В четирите най-големи области живее 41.7% от населението на страната. Най-малка е област Видин с население 75 408, или 1.2% от населението на страната. През десетгодишния период между двете преброявания е регистрирано намаление на населението на всички области, като най-голямо е в областите Видин (-25.4%), Смолян (-20.9%) и Добрич (-20.8%).

Общо за двадесет области намалението е над средното за страната. Най-малка загуба на население има в областите София (столица) (-1.3%) и София (-6.3%).