Въпреки че централните банки по света не постигат целевата "инфлация" от близо до, но под 2%, дори и на фона на изливането в икономиките на безпрецедентно количество новонапечатани пари, все повече анализатори са на мнение, че действителното свиване на покупателната способност на хората е доста по-високо от официалните данни, измервани посредством индекса на потребителските цени.

Към техните редици наскоро се присъедини и професорът по макроикономика от Harvard Business School Албърт Кавало, който в скорошния си анализ "Inflation with Covid Consumption Baskets" посочва, че действителното намаляване на покупателната способност на потребителите е 1,85%, което е с над 40% по-висока стойност от индекса на потребителските цени, предаде Zero Hedge.

Инфлация или просперитет: Как централните банки скрито унищожават стандарта на живот

Инфлация или просперитет: Как централните банки скрито унищожават стандарта на живот

Защо покачването на индекса на потребителските цени е вредно, какво ще се случи с парите и как би изглеждало естественото възстановяване

Резултатите на Кавало са постигнати чрез анализ на транзакциите, осъществени с дебитни и кредитни карти в САЩ. Благодарение на тях, той постига по-точна представа за действителната тежест на отделните потребителски стоки в кошницата на домакинствата при изчисляването на "инфлацията" и заключава, че резултатите на властите са подвеждащи.

"Темпът на инфлация на стоките, потребявани в хода на пандемията, е по-висок от официалните данни в САЩ както по отношение на цялата инфлация в икономика, така и при основния индекс на потребителските цени", пише той. "Откривам подобни резултати в 10 от 16 други държави."

Нещо повече, според него ножицата между оповестената инфлация и реалното поскъпване на потребителските стоки се отваря все по-бързо с всеки изминал месец. "Причината за това е, че правилата за социално дистанциране карат потребителите да харчат относително повече средства за храни и други категории поскъпващи стоки и сравнително по-малка част от доходите си за транспорт и други блага, които претърпяват дефлация."

Икономист: Най-вероятният сценарий е хиперинфлация

Икономист: Най-вероятният сценарий е хиперинфлация

Федералният резерв балонизира цялата икономика и сега няма какво повече да надува, смята експертът

Анализът на Кавало потвърждава феномен, който се наблюдава винаги при нарастването на цените и поевтиняването на валутата - по-бедните домакинства са понесли по-тежък удар върху покупателната си способност, тъй като те разходват по-голям дял от бюджетите си за основни потребителски стоки.

Разминаването между индекса на потребителските цени и реалното поскъпване на цената на живота е известно още от самото създаване на измерителя на "инфлацията" в началото на XX в. Конкретно Кавало, който е създател на Billion Prices Project, измерващ инфлацията чрез онлайн данни, още през 2008 г. забелязва несъответствието между оповестените и реалните стойности.