Потребителските цени в еврозоната нараснаха през ноември малко по-силно от очакваното поради забавяне на спада на енергийните цени, но инфлацията в региона остава далеч под средносрочното целево ниво на ЕЦБ от малко под 2%, показват окончателни данни на Евростат.

Индексът на потребителските цени се понижи през ноември с 0,1% на месечна база при предварителна оценка на европейската статистика за понижение на инфлацията с 0,2 процентни пункта. Годишната инфлация в еврозоната нарасна с 0,2% (спрямо ноември 2014-а) при предварителна оценка за анемичен растеж за втори пореден месец с 0,1 процентни пункта, информира bnr.bg.

По-евтината енергия продължава да оказва основно негативно влияние върху инфлацията в еврозоната, като през ноември енергийните цени се понижиха на годишна база със 7,3% след техен спад с 8,5% през октомври, докато цените на хранителните стоки, алкохола и тютюневите изделия се повишиха с 1,5% след растеж с 1,6% през предходния месец, а цените в сектора на услугите нараснаха с 1,2% след повишение с 1,3% през октомври.

Основната инфлация (изключвайки цените на храните, тютюневите изделия и енергията) се забави през ноември до едва 0,9% на годишна база, съвпадайки с предварителните данни на Евростат и след растеж с 1,1% през предишния месец.

В същото време европейската статистика отчете слабо повишение на ноемврийската инфлация в целия ЕС с 0,1% на годишна база след стагнация през октомври (0,0%). Евростат посочи, че през ноември се наблюдава дефлация в 12 от 28-те страни-членки на съюза, като най-солидно понижение на годишната инфлация е регистрирано в Кипър (понижение с 1,5%), следвана от България, Румъния и Словения (спад с 0,9%).

Най-солиден растеж на потребителските цени беше отбелязан в Белгия (повишение с 1,4%), Малта (с 1,3%) и Швеция (с 0,8%).