Замърсяването на въздуха се е превърнало в “най-смъртоносното замърсяване” и е четвъртият водещ рисков фактор за преждевременна смърт. Това посочват от Световната банка, цитирани от CNBC.

През 2013 година смъртните случаи, причинени от замърсяване на въздуха, да стрували на глобалната икономика около 225 милиарда долара заради “загубата на работна сила”, показва съвместен доклад на световната организация и Института за здравни показатели и оценка.

Данните сочат, че през разглеждания период 5,5 милиона души са загубили живота си в резултат на заболявания, причинени от запрашаване и други подобни.

“Замърсяването на въздуха е предизвикателство, което заплашва човешкото благосъстояние, нанася щети на природния и физическия капитал и ограничава икономическия растеж”, коментира Лаура Тък от Световната банка.

“Надяваме се, че това проучване ще покаже икономическото измерение на тази смъртност и ще резултира в предприемането на политически промени, които от своя страна да доведат до подобряване на качеството на въздуха”, допълва тя.

Изчисленията на организациите сочат, че преждевременната смъртност на хора в трудоспособна възраст води до пропуснати доходи в големи размери. В Южна Азия “загубите от доходи от труд” представляват 0,83% от брутния вътрешен продукт (БВП).