Експертите продължават да спорят дали и доколко облигациите имат място в портфейла на всеки един инвеститори. Според последните изказвания традиционният портфейл "60 на 40" е вече отживелица. Тази традиционната комбинация от активи от 60% в акции и 40% в облигации бе отправна точка за инвеститорите след разпространението на съвременната теория за портфейла през 50-те години на миналия век. Тя доведе до една от най-добрите коригирани спрямо риска доходности за последните три десетилетия. Но тъй като доходността на държавните облигации се движи около нулата и вероятно ще остане там години наред, бъдещият успех на правилото 60-40 се поставя под въпрос.

Това не е първият път, когато т. нар. 60/40 портфейл бива оспорван от някои инвеститори. Но с доходността на най-големия дълг на световния пазар при рекордно ниски стойности, облигациите имат по-малко място да се покачват в бъдеще, наранявайки използването им като хеджиране срещу падащи цени на акциите. Това кара мениджърите на пари да търсят защита отвъд държавните облигации.

"Има силно изкушение да се търси доходност, където хората могат да я намерят", казва Бил Мерц, ръководител на изследванията на инструменти с фиксиран доход в Bank Wealth Management, който съдейства за управлението на 180 милиарда долара. В глобален мащаб все повече инвеститори мигрират от рисковия спектър, защото смятат, че нямат избор."

Миксът, измерен с индекса S&P 500 и американския агрегат на облигациите на Bloomberg Barclays, произведе годишна доходност от почти 10% от 1983 до 2019 г., пише Ян Лойс от JPMorgan, старши съветник по дългосрочната инвестиционна стратегия.

Все пак някои инвеститори все още не са готови да отписват стратегията 60/40. Джак Макинтайър, който помага да се управляват над 60 милиарда долара в Brandywine Global Investment Management във Филаделфия, казва, че някои от критиките към тази стратегия може да са несправедливи.

"Без значение какъв портфейл имате, имате нужда от защитно разпределение", каза той. "Тези 40% играят роля."

И сега на въпроса - как да насочите по правилния начин тези 40, или по-малко проценти, ако се доверите на съвременните течения в инвестирането, в море от облигационни фондове. За да съдействат на инвеститорите, експертите от USnews предлагат осем облигационни фонда.

"Бъдете избирателни, тъй като възвръщаемостта може да пада", съветват от изданието.

Invesco National AMT-Free Muni Bond ETF (PZA)

PZA проследява индекс на американски общински облигации от инвестиционен клас. Джош Симпсън, финансов съветник на Lake Advisory Group, казва, че неговата фирма използва фонда за необлагаем доход, който предоставя на пенсионерите. "Използваме го от години", казва Симпсън. "Това не е нещо, което се движи много, доколкото цената е стабилна, и е постоянен платец."

PZA инвестира в облигации с оставащи 15 години до падежа и държи предимно облигации за приходи. Поради по-дългите падежи, доходността е малко по-висока от тази на другите фондове, със среден кредитен риск. Фондът има съотношение на разходите от 0.28%, което представлява 28 долара годишно за всеки инвестирани 10 000 долара и доходност от 2.7%.

Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV)

Симпсън казва, че неговата фирма използва BIV в разсрочени данъчни сметки, като например индивидуални пенсионни сметки. Този ETF проследява индекс, който покрива целия пазар на инвестиции с фиксиран доход, включително САЩ. Той държи държавни, корпоративни и международни облигации в долари. Падежите варират от пет до 10 години.

Фондът има 2040 ценни книжа в портфолиото си и 35 милиарда долара активи под управление. Годишната обща възвръщаемост е 8%. В сравнение с подобни облигационни ETF-и, BIV има по-голям брой държавни облигации, тъй като използва подход за претегляне на пазарната стойност и не включва ценни книжа, обезпечени с ипотеки. Той също идва със съотношение на разходите от 0.05%.

Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP)

Чък Селф, главен инвестиционен директор на iSectors, казва, че му харесва NXP за пенсионни сметки. За инвеститорите, които са в по-високи данъчни периоди и не зависят от ежедневните движения във фонд, NXP може да бъде добър избор, защото тези инвеститори могат да си позволят да поемат малко допълнителен риск.

Инвестициите във фонда имат среден матуритет около 20 години, така че той подлежи на по-голяма колебливост.

"Да получите 3.5% без данък е доста хубаво, особено когато в Treasurys получавате по-малко от 1%", казва Селф. NXP е затворен фонд с малко ливъридж, което е рядкост за затворен фонд, казва той. Селф предупреждава инвеститорите, които се опитват да получат по-голяма доходност с по-рискови облигации, сочейки разпродажбата през март. "Насърчавам инвеститорите да мислят за риска от загуби от облигационните фондове, които купуват", добавя той.

First Trust Low Duration Opportunities ETF (LMBS)

LMBS притежава ипотечни ценни книжа със средна продължителност по-малко от три години. Селф смята, че това е добър фонд за инвеститорите, които са загрижени за повишаването на лихвените проценти, а предвид на това, че над 90% от инвестициите му са в държавни ценни книжа, има малко притеснения от кредитния риск. Той изтъква, че общата възвръщаемост на LMBS е била плоска през първото тримесечие, като фондът бе един от малкото, които не загубиха пари по време на пазарната разпродажба. При 0.67% той има малко по-високо съотношение на разходите за облигационен ETF, казва Селф, но изтъква, че това е така, защото това е активно управляван ETF. Той има активи от 5.6 милиарда долара под управление и доходност от 2.2%.

Fidelity Total Bond ETF (FBND)

Активно управляван ETF, FBND използва индексът Bloomberg Barclays U.S. Universal Bond Index, като начин да ръководи разпределението и експозицията на срочността на инвестициите си. Марк Пфефер, главен инвестиционен директор на CLS Investments, казва, че мениджърите се опитват да запазят продължителността доста неутрално спрямо по-широкия облигационен индекс, основен показател за облигации.

"Те са свършили доста добра работа, преминавайки през тази криза", смята Пфефер. FBND използва същия екип за управление и стратегията на Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Наличностите включват до 20% облигации с висока доходност, плюс държавни облигации, ипотечни и корпоративни облигации, наред с другите ценни книжа. Коефициентът на разход на фонда е 0.36%.

PIMCO Active Bond ETF (BOND)

Пфефер казва, че BOND може да бъде добър избор за основен холдинг с фиксиран доход, тъй като има разнообразие от участия и солидна доходност. Това е активно управляван ETF, така че коефициентът му на разходи е по-висок от стандартния индексен фонд като iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG), но 12-месечната доходност с 3.1 процентни пункта повече компенсира цената от 0.73% годишно. Той притежава облигации с продължителност около пет години - достатъчно къси, че ако лихвите намаляват, инвеститорите да са защитени, но достатъчно дълги, за да имат прилична доходност.

"Фондът се представи доста добре тази година", казва Пфефер, отбелязвайки, че има положителна обща възвращаемост от началото на януари до момента.

SPDR Blackstone/GSO Senior Loan ETF (SRLN)

SRLN бе много силно засегнат по време на пролетния спад, но оттогава успя да се възстанови, казва Пфефер. От началото на годината е донесъл на инвеститорите загуба от 4./%, макар че загуби 22% през март. За инвеститорите, желаещи да поемат допълнителен риск за по-висока доходност, SRLN изглежда като добър избор. Това е активно управляван облигационен фонд, който има експозиция към вътрешни и чуждестранни кредити с висок процент с плаваща лихва. Фондът държи много краткосрочни активи, тъй като ги "нулира" на всеки три месеца. Доходността му за последната година е силна от 5.4%. Висока е и неговата такса в размер на 0.7%. Това не е фонд за инвеститори със слаби нерви, предупреждават експертите.

VanEck High-Yield Municipal ETF (HYD)

За агресивните инвеститори, търсещи необлагаем доход, Пфефер избира HYD, който проследява пазарно претегления индекс на общински облигации с висока доходност, дългосрочни и освободени от данъци. Той е с продължителност на инвестициите си от 6.97 години, с 2.8 милиарда долара активи под управление, което го прави много ликвиден.

"Неизпълнените задължения на общините остават изключително ниски", казва Пфефер. "Въпреки това, има повишено чувство за кредитен риск на пазара на облигационните облигации след пандемичната паника.", допълва още експертът. Според него пролетната разпродажба на пазара на този род облигации е била прекалена. Въпреки че фондът е със загуба от 6% от началото на годината, той е възстановил около 38% за инвеститорите през последните няколко месеца. Доходността му за последните 12 месеца е 4.4%, а коефициентът на разходи е 0.35%.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка, или продажба на облигационни фондове