"Райфайзенбанк (България)" получи от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и от Европейският съюз (ЕС) гаранции до 40 млн. евро за кредитиране на операторите в сектор Водоснабдяване и канализации (ВиК)

От "Райфайзенбанк (България)" съобщяват, че механизма включва до 20 милиона евро от ЕБВР и 20 милиона евро от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) на ЕС, предоставени чрез Фонд мениджър на финансови инструменти в България (Фонд на фондовете - ФнФ).

С кредитите, гарантирани от ЕБВР и ФнФ, които Райфайзенбанк (България) ще отпуска, ще се финансира реконструкцията на съществуваща инфраструктура, изграждането на нови водоснабдителни и канализационни мрежи, както и модернизирането на инфраструктура за питейна вода и пречиствателни съоръжения в цялата страна.

От банката коментират, че гаранционното споразумение ще помогне за смекчаване на последиците от пандемията COVID-19 в България, където доставчиците на жизненоважни услуги са изправени пред сериозни финансови ограничения. Подкрепата за доставчици на услуги, свързани с инфраструктурни проекти, е централен стълб в отговора на ЕБВР за справяне с кризата.

Чрез кредитите, отпускани от Райфайзенбанк (България), доставчиците на водоснабдителни услуги ще могат да преодолеят съществуващата пропаст във финансирането във водния сектор и отпадните води, да инвестират в по-добри услуги и да спазват директивите на ЕС за градските отпадни и питейни води.

Луцина Станчак-Вучинска, директор "Банки от ЕС" в ЕБВР, каза: "Много съм доволна, че днес подписваме споразумението за споделяне на риска с Райфайзенбанк (България). Райфайзен е наш дългосрочен стратегически партньор в България, с когото заедно сме подкрепили множество устойчиви инвестиции в страната. С новия инструмент за споделяне на риска съвместно ще улесним ЕСИФ и други пазарни фондове да достигнат до водния сектор и да финансират основни инвестиции в инфраструктура в България."

Добромир Добрев, заместник-председател на УС на Райфайзенбанк (България), коментира: "Благодарение на дългосрочното ни партньорство с европейските финансови институции сме подкрепили стотици проекти на българския бизнес и институции. Настоящата гаранционна линия от ЕБВР е още един инструмент, чрез който ще финансираме икономиката в страната, особено в настоящия момент, когато тя още повече се нуждае от подкрепа."

Гаранциите за Райфайзенбанк допълват директното кредитиране на ЕБВР за водоснабдяване и ѝ позволяват да стигне до по-голям брой дружества в сектора. През 2020 г. ЕБВР отпусна заеми на дружествата за водоснабдяване и канализация в градовете Русе и Смолян, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове чрез ФнФ.

Фондът на фондовете избра ЕБВР да управлява до 115 милиона евро от ЕСИФ и националния бюджет, отпуснати по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. за развитие на водния сектор. ЕБВР ще предостави тези пари под формата на директни кредити и гаранции. В допълнение към тази сума ЕБВР ще отдели собствени финансови ресурси и ще мобилизира финансиране от "Райфайзенбанк (България)" за общо около 200 милиона евро за водни оператори.

ЕБВР е основен инвеститор в България. Одобрената неотдавна петгодишна стратегия определя като един от приоритетите на банката подкрепата за устойчиво развитие на инфраструктурата чрез регионална свързаност, зелени общински решения, намаляване на въглеродните емисии и ефективност на ресурсите. Към днешна дата ЕБВР е инвестирала почти 4 милиарда евро в българската икономика чрез 261 проекта.