Краят на огромната програма за стимулиране на Европейската централна банка остави Италия, Франция и Испания да търсят нови купувачи за облигации на стойност до 64 млрд. евро, показват данни на ЕЦБ, цитирани от Reuters.

Това е сумата, централната банка е купила от дълга на тези държави, според изчисления на Reuters, въз основа на наличните в банката държавни облигации в края на декември.

ЕЦБ заяви миналия месец, че ще придвижи тези облигационни инструменти "в по-голямo съответствие" с участието на всяка страна в капитала на централната банка през следващите години.

За да постигне целта си, ЕЦБ ще трябва да реинвестира постъпленията от някои от падежиращите италиански, испански и френски облигации в държавен дълг на други страни.

Включвайки и Гърция, чиито облигации не бяха част от схемата за стимулиране поради ниския им кредитен рейтинг, общата цифрата на "преструктурирането" ще нарасне до 89 млрд. евро.

След като се извадят Гърция и държави, чиито запас от дълг е твърде малък, Германия и Португалия изглеждат най-вероятните бенефициенти.

Първоначалните отклонения се дължат на недостига на облигации за закупуване в малки държави, като балтийските, и на други ограничения, наложени от програмата за стимулиране на ЕЦБ.

Схемата за закупуване на активи от 2.6 трлн. евро приключи миналия месец, но централната банка обеща да реинвестира приходите си за дълго време.