Руските банки изпращат трудна година, а нетните им печалби отбелязаха двуцифрен спад. Банковият сектор е спечелил 790 млрд. рубли (около 13.5 млрд. долара) през 2017 г., според данните на централната банка на Русия.

Това е с 15% по-малко в сравнение с 930-те млрд. рубли (около 13.8 млрд. долара) нетна печалба през предходната година.

Макар печалбата да спада значително, активите на руските банки нарастват. Към края на миналата година общите активи на банковия сектор в страната са почти 85.2 трлн. рубли (1.45 трлн. долара), което е ръст от 6.4% на годишна база.

Руските банки - между големите пари и заплахата от фалит

Руските банки - между големите пари и заплахата от фалит

Печалбите спадат, лошите кредити растат, а държавата е все по-важен фактор в сектора

Кредитите, които са най-голямата подкатегория активи, също се увечават. Те възлизат на около 58 трлн. рубли (994 млрд. Долара) в края на 2017 г., в сравнение с 55.6 трлн. рубли (829 млрд. долара) в края на 2016 г.

Клиентските фондове, като основна позиция по пасиви, възлизат на близо 53.7 трлн. рубли (918 млрд. долара) в края на миналата година, което е годишен ръст от 7.4%.

Националната валута пък успя да се стабилизира спрямо американския долар. Средният обменен курс през годината беше 58.48 рубли за долар, при средно 67.07 рубли за долар през 2016 г.