От началото на 2022-а от международните лихвени индекси, познати на всички хора по света, които имат повече от пет години някакъв досег с финансите, най-вероятно ще остане само Европейския междубанков лихвен процент EURIBOR. Всички останали като Лондонския междубанков лихвен процент LIBOR и лихвения процент на ЕЦБ, определящ цената на сделките на ЕЦБ на финансовия пазар по осъществяване на паричната й политика EONIA ще изчезнат.

Причината за това е прилагането на Регламент 1011 от 2016 на ЕС уреждащ регулацията върху формирането и прилагането на междубанкови лихвени индекси (проценти). Причината за нейното приемане бе, че през 2014-а стана ясно, че ред големи международни банки са манипулирали междубанковите лихвени равнище и по-специално LIBOR, върху които се формира цената на огромен брой финансови продукти за трилиони долари дневно . След въвеждането на тези регулации старите лихвени индекси трябваше или да се преформатират и да отговарят на новите изисквания или да изчезнат, така както стана с междубанковия лихвен процент за сделки в левове СОФИБОР (SOFIBOR), който прекрати съществуванието си на 1 юли 2018-а.

Оказва се, че съдбата на СОФИБОР ще бъде последвана от повечето други далеч по-известни негови събратя. На 12 април ЕЦБ разпространи следното съобщение: "Европейската централна банка ще започне да публикува комбинирани средни лихвени проценти в евро и комбиниран индекс, базиран на краткосрочния лихвен процент на евро (ЕSTR) на 15 април 2021 г. Публикуването ще се извършва всеки работен ден на TARGET2 в 09:15 Централно европейска време и ще включва комбинирани средни ставки на евро за тенори от 1 седмица, 1 месец, 3 месеца, 6 месеца и 12 месеца, както и индекс на комбинирани ЕSTR, позволяващ извеждането на комбинирани ставки за всеки нестандартен период". До 2022 ЕSTR ще се прилага заедно с EONIA до 3 януари 2022-а заради вече сключените договори базирани на стария лихвен индекс на ЕЦБ, като на институциите се препоръчва да сключват новите си договори на базата на ESTR. Както поясняват от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA), който отговаря за надзора върху прилагането на лихвените индекси съгласно разпоредбите на Регламент 1011 от 2016-а, за периода до началото на 2022-а когато двата индекса ще се ползват паралелно EONIA се изчислява като ESTR плюс фиксиран спред от 8,5 базисни точки".

EURIBOR обаче ще остане и за напред да действа, защото е успял да се трансформира съгласно изискванията на Регламента, което не означава, че той няма да бъде отменен, ако престане да отговаря на въведените правила. Ето какво казват по този повод от ESMA:

"През юли 2019 г. EURIBOR беше разрешен съгласно Регламента на ЕС за бенчмарковете от белгийския FSMA и съответната Колегия на надзорните органи, на която ESMA е член. Разрешението на EURIBOR позволява той да бъде използван в обозримо бъдеще. ESMA ще замени белгийския FSMA като надзорник на EURIBOR през януари 2022 г. и прекратяването на EURIBOR не е част от нашите планове. Има обаче едно много важно послание. За ESMA - стабилността на договорите на финансовите продукти, които се позовават EURIBOR ще бъде надзорен приоритет. Това може да се постигне с включването на ефективни резервни копия с разпоредби във всички договори базирани на EURIBOR. Потребителите на EURIBOR и техните клиенти трябва да знаят предварително какво ще се случи с техните договори, ако EURIBOR може да бъде прекратен един ден".

Що се отнася до LIBOR, неговата песен като че ли вече е изпята. Централната банка на Великобритания (Bank of England) от август 2020-а прилага и администрира свой всекидневен лихвен индекс - SONIA (Sterling Overnight Index Average). На страницата на банката пише:

"SONIA се основава на реални транзакции и отразява средната стойност на лихвените проценти, които банките плащат, за да заемат стерлинги за една нощ от други финансови институции и други институционални инвеститори. Финансовите предприятия и институции използват SONIA по различни начини. Например, за изчисляване на лихвите, плащани по суап сделки и стерлинги бележки с плаващ лихвен процент. SONIA се използва за оценка на около 30 трилиона паунда активи всяка година. SONIA е предпочитаният еталон на Работната група по безрискови референтни цени за стерлинги за преминаване към безрискови лихвени проценти от Libor".

Федералният резерв на САЩ пък въвежда лихвения индекс Secured Overnight Financing Rate (SOFR). През ноември 2020-а ФЕД заявява, че до края на 2021-а финансовите институции трябва да спрат да сключват договори в долари базирани на LIBOR, а от юли 2022 този индекс напълно ще изчезне, като мястото му изцяло ще заеме SOFR.