Яснота за точната дата на въвеждане на еврото у нас все още няма. Въпреки това подготовката на страната тече. Още през март за обществено обсъждане беше пуснат проект на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ).

Според написаното в него се предвижда да се въведе т.нар. "период на двойно обозначаване на цените". В този период цените и другите парични суми за плащане ще бъдат изписвани и представяни на гражданите както в левове, така и в евро.

Това ще започне един месец след датата на влизане в сила на Решението на Съвета на Европейския съюз за приемането на еврото у нас и ще остане в сила една година след въвеждането на новата валута за нас. След изтичането на този срок двойното обозначаване ще бъде прекратено, за да се даде на гражданите възможност да свикнат напълно с новата валута.

По време на този период при получено плащане в брой в левове или в евро търговецът връща остатъка само в евро. Това гласят последните промени в Закона.

Връщане на остатък в брой в левове ще може да има само ако търговецът няма достатъчна моментна наличност да върне остатъка в брой в евро.

При рекламация на стока или услуга търговецът също ще връща платената сума в евро. В левове ще се връща само ако търговецът няма достатъчна моментна наличност да върне сумата в брой в евро.

В Закона е записано още. че в периода на двойно обращение търговците не могат да увеличават цените на предлаганите от тях стоки и услуги, когато това не е обосновано от обективни икономически фактори.

Как ще обменяме банкноти?

През първите 6 месеца от датата на въвеждане на еврото кредитните институции обменят безплатно, в неограничено количество банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс, като за суми над 30 000 лв. на една трансакция кредитните институции обменят безплатно банкноти и монети от левове в евро след предварителна заявка от 3 работни дни.

И"Български пощи" ще обменят безплатно банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс в размер до 1000 лв. на ден за едно лице за период от първите 6 месеца от влизане на валутата. За суми в размер от 1 000 лв. до 10 000 лв. на ден за едно лице "Български пощи" обменят безплатно банкноти и монети от левове в евро след подадена предварителна заявка от 3 до 5 работни 8 дни само в предварително обявени пощенски клонове в страната. Ще е обменят банкноти и монети от левове в евро в размер над 10 000 лв. на ден за един потребител.