Диамантите са едни от най-редките полезни изкопаеми, известни с красотата, твърдостта си и разбира се високата си цена. Оказва се обаче, че те не са чак толкова редки, колкото си мислим.

С помощта на звукови вълни, учени откриха запас от диаманти, разпръснат дълбоко под земната повърхност. Количеството им е впечатляващо - над 10 квадрилионa тона.

Това разкри съвместно проучване на Масачузетският технологичен институт (MIT), Харвард и Калифорнийския университет в Бъркли, както и други елитни научни институции, цитирано от Business Insider.

"Това показва, че диамантът може би не е толкова екзотичен минерал, а в геоложки мащаб, е нещо сравнително обичайно", казва Улрих Фаул, изследовател във факултета за Земята, атмосферата и планетарните науки на MIT.

Не можем да се доберем до тях, но все пак има много повече диаманти, отколкото някога сме си мислили", добави той.

Диамантите се намират в подземни скални образувания, наречени кратони, които са във формата на обърнати планини, лежат в центъра на тектонските плочи на планетата и могат да се простират до 320 км в недрата на земята. Именно кратоните са най-стабилните части от земната кора и са в основата на континентите.

Според изследователите долните части на тези кратони (техните т.нар. корени) може да са съставени от 1-2% диамант.

Търсене на диаманти със сеизмични данни

Много хора знаят как се наблюдава сеизмичната дейност - звукови вълни, преминаващи през земната повърхност - за отчитане на земетресенията.

Учените също използват сеизмични данни, за да разкрият от какво сa съставени най-дълбоките части на Земята, да разберат как изглежда и да изобразят вътрешността на планетата.

Звуковите вълни се движат с различна скорост в зависимост от състава, температурата и плътността на скалите и минералите, през които преминават. Това дава възможност на учените да преценят какъв вид скали има под повърхността на Земята чрез сравняване на скоростите на въпросните звукови вълни, обясняват от MIT.

Учените установяват, че тези звукови вълни имат склонността да се ускоряват, когато преминават през корените на кратоните - много по-бързо, отколкото са предполагали.

След провеждането на серия от експерименти в лабораторията, изпращайки звукови вълни през различни скали, учените установяват, че само скала, съдържаща 1-2% диамант, може да произведе скоростите, забелязани в корените на кратоните.

За да се оцени общата маса на диамантите в Земята, изследователите приемат, че корените на кратоните са съставени от 1-2% диамант и комбинират това с общия обем на кратоничните корени, разпределени по цялата планета.

Цифрата, до която достигат учените, е 10 на 16 степен (10 квадрилиона) тона диаманти, което е над 1000 пъти повече от предишните им предположения.

"Проверихме всички различни възможности, от всеки ъгъл, и това е единственото, което остава като разумно обяснение", каза Фаул.

Диамантите обаче не могат да бъдат добивани - те се намират на 144 до 240 км под земната повърхност, много по-дълбоко, отколкото съвременните сонди могат да достигнат.