Проектите "Автоматизирана система за дистанционно наблюдение на пациенти и оповестяване при спешни случаи в болница "Света Екатерина", изпълнен от компанията "Силдекс", и "Информационна система SafeCash на Дружеството за касови услуги", разработен и внедрен от "Интерконсулт България", са тазгодишните победители на конкурса "ИТ проект на годината". Той се организира за шести път от веастник Computerworld България, част от ICT Media, с подкрепата на Банка ДСК.

Наградите бяха връчени снощи, 9 февруари, на церемония в хотел Шератон, София.

Призът в категория "ИТ проект в държавна организация" бе връчен от Първан Русинов, заместник-министър на транспорта, ИТ и съобщенията, а в категория "Корпоративен сектор" - от Юрий Генов, началник управление "ИТ операции" в Банка ДСК.

"Поздравявам журито за избора на победител в категорията „ИТ проект на годината в държавна организация". Телемедицината е пътят за осигуряване на равен достъп до лечение на всички хора, независимо къде се намират. Грижата за здравето и най-вече превенцията са основна ценност на нашето общество", заяви Русинов, предавайки престижното отличие.

"Технологичното обновление не трябва да се разглежда като самоцел, то е естествен процес на промяна, имаща за цел да удовлетвори както потребностите на клиентите, така и икономическите предизвикателства на съвременния пазар. В Банка ДСК винаги сме подхождали много сериозно към разработката и внедряването на проектите в областта на информационните технологии. И това не се отнася само за последните няколко години. Имайки почти 60 години собствена корпоративна история, ние лесно се връщаме „назад във времето", към периоди, когато обработката на информацията не е била свързана с представите за изчислителна техника. Този натрупан опит ни кара още повече да ценим и уважаваме постиженията на всяка българска компания, успешно преминала през трудните процеси на изграждане на съвременна информационна система, което направиха в Дружеството за касови услуги през последните две години. Признавам, че е особено приятен фактът, че "Информационна система SafeCash на Дружеството за касови услуги", реализира практически ползи за работата на банковия сектор в България. От сърце искам да поздравя колегите за техния всеотдаен труд, за професионалните успехи и да им връча тази награда с пожелание за стабилност и прогрес през 2010 г." С тези думи Юрий Генов поздрави победителя в категория "Корпоративен сектор" на конкурса "ИТ проект".

Като подгласници на победителя от държавна организация бяха отличени "Система за контрол на износа, Фаза 2 в Агенция Митници" и "Телемедицински център в болница Шейново", а в корпоративния сектор - "HeRMes Self Service модули в Мобилтел" и "Уеб сайт и система за управление на съдържанието Universal Content Management в УниКредит Булбанк".

Общо 18 ИТ проекта участваха в конкурса на Computerworld България, като девет се състезаваха в категорията "Корпоративен сектор" и девет - в ресор "Държавни организации". До финала достигнаха по три проекта от всяка категория. Сред критериите с най-голяма тежест, според които експертното жури определи победителите, бяха обществена значимост, успешно изпълнение и комплексност - при държавните ИТ проекти и успешно изпълнение и ефективност - при корпоративните технологични решения.

Комисията с председател Никола Няголов, старши мениджър "ИТ консултантски услуги" в KPMG България, включва Александър Апостолов, председател на УС на Българската асоциация по управление на проекти, Веселин Янков, изпълнителен директор на БАИТ, Георги Брашнаров, председател на БАСКОМ, Георги Шарков, директор на Европейския софтуерен институт Център България, Тотка Чернаева, началник отдел "Технологии на информационното общество" в Министерството на транспорта, ИТ и съобщенията, Юрий Генов, началник управление "ИТ операции" в Банка ДСК и Недялка Йоловска, управител на ICT Media.

Финалистите:

Категория "ИТ проект в държавна организация"

Автоматизирана система за дистанционно наблюдение на пациенти и оповестяване при спешни случаи в университетската болница "Света Екатерина - Началото на пилотния проект, изпълнен от "Силдекс", бе поставено през октомври 2008 г. В рамките на първия етап персоналът на "Св. Екатерина" бе обучен да работи с апаратурата и бяха проведени различни тестове с устройството. През втората фаза на проекта бяха оборудвани линейки със системи за мониторинг в столицата. Системата за предаване на биологични данни на пациент по време на спешен случай, в комбинация със система за незабавно оповестяване, подобрява качеството на услугата и намалява значително времето за реакция. ИТ решението в "Св. Екатерина" е доказало успеваемостта си в Италия, Германия, Франция и Холандия и е уникално за Балканите.

Телемедицински център в болница Шейново - Проектът в болница "Шейново" за телемост между болниците е уникален за България. Телемедицинският център, изграден от "Контракс", дава възможност за осъществяване на консултации и обмен на експертиза между операционните екипи в реално време с Медицинския университет в Плевен и три партньорски болници в Германия. Системата е IP базирана и позволява връзка с всяка точка на света през Интернет - например за онлайн медицински консултации с партньорските клиники на болницата - берлинската "Шарите" и университетските болници в Хайделберг и Фрайбург.

Система за контрол на износа, Фаза 2 в Агенция Митници - През юли 2009 г. "Сирма" и Агенция "Митници" реализират фаза 2 от системата за контрол на износа, като в действие влиза електронното деклариране, а хартиените декларации се използват само при аварийни ситуации. Разширява се обхватът на данните, обменяни на европейско ниво, с цел подобряване на рисковия анализ, добавени са функции за проследяване на износните операции. Според потребителите в агенцията и деклараторите, системата е по-изчистена и по-удобна за ползване от първия си вариант. Електронният обмен пести време на агенцията, тъй като митническите служители вече не се занимават с входната обработка на декларациите, липсва и процесът по отстраняване на грешките на място. Това пести време и на търговците и спедиторите.

Категория "ИТ проект в корпоративния сектор"

Информационна система SafeCash на Дружеството за касови услуги - Софтуерното приложение Safe Cash на "Дружеството за касови услуги" осигурява централизирано управление на бизнес процесите, съпътстващи основните услуги в дружеството. Унифицираната система касае и връзката с БНБ, която се осигурява от уеб услуга за зареждане на операции на търговските банки в БНБ. Информационната система управлява 2 млрд. лв. кеш на месец. Решението, разработено и внедрено от "Интерконсулт България", осигурява по-ефективно реализиране на всекидневните операции по преброяване на паричните наличности. Изграден е частичен интерфейс между ИТ системата на ДКУ и ИТ системата на БНБ за автоматично зареждане на заявки и заверка на сметки на банките.

HeRMes Self Service модули в Мобилтел - Професионалистите в сферата на човешките ресурси от "Мобилтел" трябва да се справят с ред големи предизвикателства, едно от които е как да използват внедрената софтуерна система за управление на човешки ресурси HeRMeS IV, така че да осигурят индивидуален достъп на служителите до информация за техните възнаграждения, бонуси, отпуски, болнични и др., като в същото време запазят сигурността на информацията и конфиденциалността й. Внедряването на Self Service модули в М-Тел е съществена част от реализацията на политиките по управление на човешкия капитал в компанията. Ползите от новите функционалности на HeRMeS V - информационната система за управление на човешките ресурси, разработена и внедрена от "Технологика", са многостранни.

Уеб сайт и система за управление на съдържанието Universal Content Management в УниКредит Булбанк - "УниКредит Булбанк" обслужва над един милион граждани и домакинства, частни клиенти, малки и средни предприятия, големи местни и международни компании. Специфичните процеси, които обхваща новото ИТ решение, са маркетинг и публикуване на информация за широката аудитория от съществуващи и нови клиенти на УниКредит Булбанк. Това е първият публичен продукт в България, който използва уникалната система за управление на съдържанието Oracle Юнивърсъл Контент Мениджмънт. Инфраструктурното решение на внедрителите от фирма Меджик Сълюшънс осигурява връзка със системите за валутни курсове, които съхраняват информация от 2001 г. Новата система се използва за управление на съдържанието на уебсайта на УниКредит Булбанк.