Бюрото за финансова защита на потребителите на САЩ (CFPB) глоби една от най-големите банки в страната - Wells Fargo & Co., с общо 3,7 милиарда долара за множество нарушения при изчисляването на лихвените плащания по различни заеми, съобщава MarketWatch.

Банката ще изплати 2 милиарда долара за изплащане на компенсации на кредитополучателите, а на 1,7 милиарда долара възлиза наложената глоба от CFPB глоба .

"Wells Fargo редовно нарушава закона и засяга милиони американски семейства", каза в изявление шефът на CFPB Рохит Чопра.

Според данни на бюрото банката е изчислила неправилно лихвените плащания по ипотеки и заеми за автомобили, което е накарало някои кредитополучатели да загубят домовете и колите си. Wells Fargo също таксува незаконно клиентите си с по-високи такси за овърдрафт по кредитни карти.

В изявлението на регулатора се отбелязва още, че компенсационните плащания ще бъдат преведени на собствениците на общо 16 милиона сметки.

Във финансовите си отчети за четвъртото тримесечие на 2022 г. банката планира да отчете оперативна загуба от 3,5 милиарда долара (2,8 милиарда долара след облагане) поради наложената глобаа.

През последните години Wells Fargo неведнъж е обвинявана в сериозни нарушения. Така през февруари 2020 г. банката се съгласи да плати 3 милиарда долара за уреждане на исковете. През декември 2018 г. тя плати още 575 милиона долара по искане на американските власти. През април 2018 г. федералните регулатори изискаха от банката за 1 милиард долара за машинации и на пазара на автомобилни и ипотечни заеми.