Според новия доклад, публикуван от Организацията по прехрана и земеделие на ООН (FАО), през 2022 г. глобалната сметка за внос на храни в света ще нарасне до 1,94 трилиона щатски долара, което е повече от очакваното досега.

Новата прогноза, представена в доклада на FАО "Прогноза за храните", ще отбележи исторически връх и 10-процентно увеличение спрямо рекордното ниво от 2021 г. Въпреки че се очаква темпът на увеличение да се забави в отговор на по-високите световни цени на храните и обезценяването на валутите спрямо щатския долар. И двата фактора натежават върху покупателната способност на държавите вносителки и впоследствие върху обемите на внасяните храни.

По-голямата част от увеличението на тези разходи се дължи на държавите с високи доходи, най-вече поради по-високите световни цени, докато обемите също се очаква да нараснат. Икономически уязвимите групи държави са по-силно засегнати от по-високите цени.

В прогнозата за храните се оценяват и глобалните разходи за вносни селскостопански суровини, включително торове, пише sinor.bg. Очаква се световните разходи за внос на суровини да нараснат до 424 млрд. щатски долара през 2022 г., което е с 48% повече от предходната година и с цели 112% повече от 2020 година.

Зад предвиденото увеличение стоят по-високите разходи за внос на енергия и торове. И двете са особено значими в сметките за внос, като създават напрежение за текущите сметки на държавите с ниски доходи и държавите с по-ниски средни доходи. В резултат на това някои държави може да бъдат принудени да намалят прилагането на производствени ресурси, което почти неизбежно ще доведе до по-ниска селскостопанска производителност и по-малка наличност на храни на вътрешния пазар.

Според ФАО "негативните последици за световното селскостопанско производство и продоволствената сигурност" вероятно ще продължат и през 2023 година.