Българите са спестили 3,7 милиарда лева под формата на банкови депозити през 2018 година, а изтеглените кредити са 2,2 милиарда лева, показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ) към края на декември миналата година в сравнение със същия период на предходната.

Общо депозитите на домакинствата към края на 2018 година намаляват като брой, но се увеличават като стойност. През четвъртото тримесечие те са общо 9,750 милиона броя и възлизат на над 51,5 милиарда лева. Като брой намаляват спрямо 2017 година с 2,6% или с 264 хиляди, но като стойност са с 3,7 милиарда лева повече.

Запазва се тенденцията на спад при депозитите за по-малки суми за сметка на осезаем ръст на влоговете на стойност над 50 хиляди лева. Намаление има на тези до 1000 лева, над 1000 до 2500 лева и над 2500 до 5000 лева. От друга страна с над 10% растат влоговете над 50 хиляди лева до над 1 милион лева.

Най-сериозно увеличение и като брой, и като стойност има на тези над 500 хиляди до 1 милион лева. На годишна база те са нараснали с 20,3% до 1668 броя и с 20,8% като стойност до общо 1,030 милиарда лева.

"Малките" депозити намаляват, а най-бързо растат тези над 500 хиляди лева

"Малките" депозити намаляват, а най-бързо растат тези над 500 хиляди лева

В същото време спад отчитат кредитите между 500 хиляди и 1 милион лева

Тези над 200 хиляди лева до 500 хиляди лева да се увеличили с 18,1% до общо 9984 броя и с 18,2% до 2,756 милиарда лева.

От големите влогове най-сериозен дял имат тези в групата над 50 хиляди до 100 хиляди лева и над 100 хиляди до 200 хиляди лева. Първата група достига 8,283 милиарда лева към декември 2018 година, а втората - 7,106 милиарда лева.

Към края на миналата година депозитите над 1 милион лева са с 9,5% повече като брой до общо 912 при 833 в края на предходната година. Като стойност те са нараснали с 10,4 на сто до 2,241 милиарда лева.

За същия период кредитите на домакинствата са се увеличили с 11,1% или с 2,2 милиарда лева до общо 21,829 милиарда лева към края на декември месец. При заемите има по-осезаемо увеличение на тези за малки суми, както и на тези между 100 хиляди и 500 хиляди лева, но значителен спад на групата над 500 хиляди лева.

Данните сочат, че към края на миналата година кредитите до 1000 лева са с 13,7% повече като брой до над 1,561 милиона, а като стойност са над 535 хиляди лева. Тези над 1000 и до 2500 лева растат с 12,3% като брой до 411 хиляди броя или до повече от 668 хиляди лева.

Потребителските кредити в левове са най-скъпи от 2 години насам

Потребителските кредити в левове са най-скъпи от 2 години насам

Каква е причината за поскъпването?

Най-сериозно увеличение има в групите над 100 хиляди до 250 хиляди лева и над 250 хиляди до 500 хиляди лева. В първата категория ръстът е от 20% до 26,4 хиляди броя и с 20,2% до 3,794 милиарда лева. Във втората увеличението е от 17,2% до 2860 броя или с 15,4% до 937 милиона лева.

От друга страна с 22,6 на сто като брой и с 24,8 на сто като стойност са спаднали заемите над 500 до 1 милион лева. Към декември 2018 година те са общо 613 броя или 416 милиона лева.

Тези над 1 милион лева намаляват с 11,7% като брой и с 4,6% като стойност до общо 272 броя или 454 милиона лева.