Договорът за предоставянето на концесията на "Пристанищен терминал Свищов" ще бъде подписан утре в Министерството на транспорта.

Терминалът е част от пристанището за обществен транспорт Русе - обект публична държавна собственост. Срокът на концесията е 31 години.

Пристанищният терминал е предназначен за обработка на товари и поща с изградени 7 кейови места, както и за обслужване на пътници, за което е изградено едно кейово място. Общата пристанищна територия е с площ 81 917 кв. м.

Припомняме, че конкурсната процедура за определянето на концесионер на „Пристанищен терминал Свищов" стартира на 12.05.2005 г. с решение на Министерския съвет.