Котировките на хлебното зърно в позиция "продава" се стабилизираха около нива 185 - 195 лв./т. основно за пшеницата с добри хлебопекарни качества.

Това сочат данните на Русенската стокова борса за редовната борсова сесия от 22-24 август, съобщава RuseInfo.net.

С известно изоставане се повишават и котировките в позиция купува до нива 165-175 лв./т.

Въпреки това, пазарът продължава да е неликвиден в позиция на изчакване.

Продавачите по скоро тестват дали пазара ще поеме подобни ценови нива, докато купувачите все още са категорични, като повишиха само с 5лв/т до максимално175 лв./т. своите оферти.

Спад бележат котировките на маслодайния слънчоглед съответно продава 360лв/т а купува до 320лв./т., вероятно като следствие от добрата реколта и респективно наситения пазар.

Висока цена продължава да държи царевицата - до 215лв./т.