Агенцията по заетостта набира 400 кандидатки за бране на ягоди в Испания. Кандидатките трябва да са на възраст от 20 до 42 години и да имат системен опит в селското стопанство.

Работодателят предлага:

- заплащане бруто 39,48 евро на ден; нето 38,08 евро на ден след удръжките за социални, здравни осигуровки и ДОД;
- пътят до Испания се поема от работодателя и се удържа от първата заплата на работничката; връщането до България е за сметка на работодателя, ако работничката остане до края на кампанията (около средата на месец юни);
- работно време - 6 ч 30 мин/ден; работи се по 6 дни в седмицата, като почивният ден е в зависимост от производителността и климатичните условия;
- пробен период - до 15 дни;
- заминаване - от средата на месец март 2015 г.

Необходимо е кандидатките да се запишат в бюрото по труда по местоживеене, като крайният срок е 26 февруари 2015 г.

Интервюта са насрочени за следните дати:

9 март 2015 г. - Монтана
10 март 2015 г. - Благоевград
11 март 2015 г. - Пловдив
12 март 2015 г. - Смолян