59 дни - такъв е бил средният срок, в който компаниите по света са получавали дължимите си плащания през 2023 г. Това е с 3 дни повече в сравнение с 2022 г. и е негативен рекорд, показва доклад на международния застраховател на търговски кредити Allianz Trade. Една от всеки пет фирми се издължава за 90 или повече дни.

Макар в доклада да не се разглежда ситуацията по държави, експертите на компанията у нас са категорични - през тази година просрочията растат и като време, и като брой. Увеличава се и делът на пълното неизпълнение на задълженията.

Готов ли е бизнесът в България за навлизането на еврото

Готов ли е бизнесът в България за навлизането на еврото

Едни от най-подготвените към момента са търговските вериги

"Фирмите вече влизат в разговори за удължаване на кредитните периоди на дължимите плащания със своите контрагенти два до три пъти по-често в сравнение с преди година. Ако досега в масовия случай се преговаряше за издължаване в срок от 60 до 90 дни, вече има чести опити той да се удължи и на 180 дни", посочват от Allianz Trade.

Най-притеснителни са индикациите при малките и средни български фирми от транспортния бранш: "Компаниите в този бранш удължават масово периода на разплащане от 1-2 месеца преди до 4-6 месеца в настоящия момент. Част от тях заявяват, че не биха могли да обслужат дълга си и не правят вноски. Причините са разнородни, но основните са в намалялата заетост, повишени разходи и съответно свити маржове, както и необслужени публични задължения".

Бизнесът у нас иска шофьори от страни извън ЕС

Бизнесът у нас иска шофьори от страни извън ЕС

Общо половин милион професионални водачи не достигат в евросъюза

Проблемите засягат още и секторите:

  • Агробизнес
  • Текстил
  • Строителство
  • Горива
  • Храни

Очакванията са тенденцията да бъде по-дълготрайна, "а в строителния бранш и сектор "Метали" могат да бъдат засегнати и по-големи компании", коментират експертите на Allianz Trade у нас.

Наблюденията им за нашия пазар донякъде се разминават с глобалните тенденции. В световен мащаб най-много чакат парите си машиностроителните компании (средно 77 дни или 4 повече в сравнение с 2022 г.), тези в сферата на транспортното оборудване (75 дни) и строителите (74 дни).

Над 12 000 фалити от началото на годината у нас. Най-засегнати сектори: търговия и ремонт на автомобили

Над 12 000 фалити от началото на годината у нас. Най-засегнати сектори: търговия и ремонт на автомобили

На второ място в негативната статистика се нареждат Финансови застрахователни дейности

"Рискът от просрочия при взаимодействия с контрагенти от България и чужбина расте и в тази ситуация превантивните мерки могат да се окажат спасителни за редица компании, защото нерядко сме свидетели на случаи, в които дори един или два проблемни договора с неизплатени задължения по тях, могат да доведат до фалит", предупреждава Камелия Попова, управител на Euler Hermes за България, която вече развива дейност под търговската марка Allianz Trade.