На извънредно общо събрание на Българската асоциация на корабопритежателите /БАК/ за председател на Управителния съвет /УС/ на асоциацията е избран изпълнителният директор на БМФ кап. Христо Донев. В УС влизат пет юридически лица. Освен БМФ в УС са бургаските фирми "Ребекс" и "Портмарин", русенската "Рубишипс" и VST. Донев е избран на мястото на досегашния председател Любомир Генов. За главен секретар е преизбран Марин Петров. На извънредното общо събрание са приети и промени в устава на организацията. С промените е решено мандатът на УС да е едногодишен с възможност той да бъде преизбиран три пъти. Към настоящия момент в асоциацията членуват 13 организации. Очаква се да се присъединят и "Ахилеос" и "HH Brothers". Общият тонаж на корабите на БАК е 1.8 млн. тона, а с присъединяването на "Ахилеос" и "HH Brothers" той ще нарастне с още 70 000 тона.