По време на своята последна сесия в Страсбург, евродепутатите приеха пакет от закони за укрепване на инструментариума на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Новите закони гарантират, че хората със законен интерес, включително журналисти, граждански организации и надзорни органи, ще имат незабавен, пряк и свободен достъп до информацията за действителните собственици, съхранявана в националните регистри и взаимосвързана на равнището на Европейския съюз.

Новите правила на Евросъюза за драстично намаляване на пластмасата

Новите правила на Евросъюза за драстично намаляване на пластмасата

Мерките обхващат целия жизнен цикъл на опаковките в кръгова икономика

Законите също така предоставят на звената за финансово разузнаване (ЗФР) повече правомощия за анализиране и разкриване на случаи на изпиране на пари и финансиране на тероризма, както и за спиране на съмнителни сделки.

Новите закони включват мерки за разширена надлежна проверка и проверки на самоличността на клиентите, след което т.нар. задължени субекти (например банки, управители на активи и криптоактиви или агенти на недвижими и виртуални имоти) трябва да докладват подозрителни дейности на ЗФР и други компетентни органи.

Снимка 418853

Източник: iStock

От 2029 г. професионалните футболни клубове от най-високо ниво, участващи във финансови сделки с висока стойност с инвеститори или спонсори, включително рекламодатели и прехвърлянето на играчи, също ще трябва да проверяват самоличността на своите клиенти, да следят транзакциите и да докладват за всяка подозрителна транзакция на ЗФР.

Законодателството съдържа разпоредби за по-голяма бдителност по отношение на свръхбогатите лица (общо богатство на стойност най-малко 50 000 000 евро, с изключение на основното им жилище), общоевропейско ограничение от 10 000 евро за плащания в брой, освен между частни лица в непрофесионален контекст, и мерки за гарантиране на спазването на целенасочени финансови санкции и избягване на заобикалянето на санкциите.

За да контролира новите правила за борба с изпирането на пари, във Франкфурт ще бъде създаден нов орган — Органът за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (ОБИП).

На него ще бъде възложено да упражнява пряк надзор върху най-рисковите финансови субекти, като се намесва в случай на неизпълнение на надзорни функции, действа като централно звено за надзорни органи и посредничи при спорове между тях. Органът ще упражнява и надзор върху прилагането на целенасочени финансови санкции.

Европарламентът реши до кога ще ползваме евтин роуминг

Европарламентът реши до кога ще ползваме евтин роуминг

В последния момент евродепутатите гласуваха удължаване на срока, който щеше да изтече на 14 май