Цената на парното и топлата вода в Бургас се запазват на досегашното си ниво. От 1 октомври потребителите по морето няма да плащат по-скъпи услуги от доставката на топлоенергия, съобщиха от местната топлофикация. Въпреки драстичното увеличение на цената на природния газ и решението на ДКЕВР да повиши пределните цени, „Топлофикация Бургас" отказва да се възползва от това си право, изцяло в полза на потребителите.

И през тази зима бургаското дружество държи първото място по най-ниски цени в страната. Това стана ясно след решението на ДКЕВР за новите пределни цени, за топлинна енергия и електрическа енергия, произведена по комбиниран начин, от 1.10.2011 и последвало решение на ръководството на бургаската топлоцентрала.

Според предписанието на ДКЕВР най-масово използваната топлинна енергия с топлоносител гореща вода трябва да поскъпне с 2,12 % в Бургас. От дружеството поеха отговорноста да не приложат увеличението и да запазят досегашната цена, която не се е променяла от началото на 2011 г. Стотиците хиляди потребители в Бургас ще продължат да плащат 63,88 лв./ МВтч , вместо 68,85 лв./ МВтч без ДДС. Невероятно но факт - в Бургас цената на топлоенергията за последното тримесечие на тази година е дори по-ниска от цената през същия период на миналата година, независимо от поскъпването на суровината на международните пазари. Парното, твърдо, остава най-изгодният начин за отопление в морския град.

Благодарение на извършените иновации и инвестиции през последните години с внедряването на когенеративно производство на топло и електроенергия едновременно, ТЕЦ - Бургас успя да постигне високо ниво на ефективност на производствения процес, от което изцяло и директно печелят най-вече неговите клиенти, което има подчертано социален ефект в условията на икономическа стагнация и финансова криза.