Брюксел предлага мерки за стимулиране на кръговата икономика в автомобилния сектор, съобщават информационните агенции, цитирайки съобщение на Европейската комисия. Новите правила обхващат дизайна, производството и третирането на излезлите от употреба коли.

Според ЕК инициативата ще подобри достъпа до ресурси и ще допринесе за постигането на целите на Евросъюза в областта на околната среда и климата. В същото време, мерките ще укрепят единния пазар и трансформацията на автомобилната промишленост.

Какво се променя?

Предложеният регламент заменя действащите директиви за излезлите от употреба автомобили и за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване.

От кои страни внася и за къде изнася Европа автомобили?

От кои страни внася и за къде изнася Европа автомобили?

Пик в износа на автомобили през 2022 година

Очаква се предложените действия да генерират нетни приходи в размер на 1.8 милиарда евро до 2035 година, като се създадат допълнителни работни места и се увеличат приходите за сектора на управление и рециклиране на отпадъците.

Освен това те ще допринесат за подобряване на пътната безопасност в трети държави чрез предотвратяване на износа на негодни за движение коли и намаляване на вредното замърсяване и рисковете за здравето в държавите, които внасят употребявани превозни средства от ЕС.

Очаква се прилагането на регламента да донесе значителни ползи за околната среда, включително годишно намаляване от 12.3 милиона тона на въглеродните емисии до 2035 година.

И не на последно място - очакват се дългосрочни икономии на енергия на етапа на производство, намаляване на зависимостта от вносни суровини и насърчаване на устойчиви бизнес модели.

За какво да внимаваме и да настояваме, когато купуваме автомобил на старо

За какво да внимаваме и да настояваме, когато купуваме автомобил на старо

ТОП 5 на най-важните въпроси, които да зададем