Първата половина на 2023 година е успешна за бизнеса с търговски автомобили - ванове, камиони и автобуси, в Европейския съюз. Това показват актуалните данни на Асоциацията на автомобилните производители в Европа (ACEA).

Новите регистрации на камиони в Европейския съюз отбелязаха значително увеличение от 20%, възлизайки на общо 179 508 единици. Почти всички пазари в ЕС отбелязаха двуцифрено процентно увеличение, включително четирите най-големи пазари: Германия (+24,8%), Франция (+12,3%), Италия (+12,6%) и Полша (+10,8%).

Продажбите на нови автобуси в ЕС също имаха солидна първа половина на 2023 г. , тъй като продажбите се повишиха с 15% до 14 781 единици. По отношение на обема на продажбите Франция е лидер с 2 982 продадени автобуса, което представлява увеличение от 22,3%. Други големи пазари също отчитат значителен ръст: Италия (+62,6%), Испания (+58,7%) и Германия (+27,8%).

Но основният двигател на бизнеса с търговски автомобили са вановете, в регистрациите на които за първите шест месеца на годината се отчита растеж от 11.6% до ниво от 725 418 единици. От ACEA посочват, че в бизнеса с тези транспортни средства се отчитат подобрения в Испания и Германия от съответно 26,6 и 15.5%, а във Франция ръстът е 3.6%.

През първата половина на 2023 г. дизелът остава най-добрият избор при търговските превозни средства, представляващ 83,5%, което е по-малко от дела от 87,2% през 2022 година. Алтернативните задвижвания обаче постепенно нарастват по популярност, което води до макар и умерана, но положителна промяна в пазарния им дял.

За отбелязване е, че делът на електрически зарежданите ванове се е увеличил до 6,9%. Това представлява двукратно увеличение (+100,4%), възлизащо на общо 50 708 единици, основно водено от трицифрен ръст на първия и третия по големина пазари: Франция (+118,9%) и Испания (+138%). За разлика от това, регистрациите на хибридно-електрически ванове са намалели със 7,2% до 16 602 единици, което представлява 2,3% дял. Други видове горива, като втечнен нефтен газ (LPG) и природен газ, са се увеличили с 26,5% и сега представляват 1,3% от пазара.

Ръст, но значително по-умерен, се наблюдава и при електрическите автобуси- +33,9% до 2132 единици, равняващи се на 14,4% пазарен дял.

България е с най-голям ръст сред страните в ЕС

С подобрение от 1280%, до ниво от 69 новорегистрирани електрически вана срещу само 5 през аналогичния период на 2022 г. , в България се отчита най-голям ръст в този сегмент сред страните в ЕС.