Десет дни след решението на Върховния административен съд (ВАС), Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) започна ново разглеждане на сделката за придобиването на българските активи на чешкото дружество ЧЕЗ от страна на българската "Инерком".

След като първоначално отказа ново производство, ВАС отсъди, че решението е взето незаконосъобразно, тъй като КЗК е задължена да започне процедурата - макар и да може да я спре отново без решение.

ВАС нареди на КЗК да разгледа отново сделката за ЧЕЗ

ВАС нареди на КЗК да разгледа отново сделката за ЧЕЗ

Антимонополната комисия не е разтълкувала закона правилно

На 18 октомври антимонополният регулатор взе решение, че не може да образува второ производство, като посочи като пречка подадената пред ВАС жалба срещу първоначалното решение за отказ.

Върховните съдии обаче тълкуват закона по-различно от КЗК. Според тях, отказът е "съществено нарушение на процесуалните правила".

"Да не се образува производство като резултат по този текст се достига само при неотстраняване на нередовности, каквито в случая нито са констатирани, нито са съобщени на дружествата. Следователно в противоречие със закона председателят не е образувал производство по така подадено уведомление", пише още в решението.

Както стана ясно по-рано, от ЧЕЗ вече водят паралелни преговори с втория кандидат в надпреварата за активите у нас - "Индия Пауър".

ЧЕЗ започва преговори с "Индия Пауър" за българските активи, но не се отказва и от сделката с "Инерком"
Обновена

ЧЕЗ започва преговори с "Индия Пауър" за българските активи, но не се отказва и от сделката с "Инерком"

Разговорите с индийската компания ще бъдат водени паралелно