През 2021 г. в целия ЕС младите хора са напуснали родителското си домакинство средно на възраст 26,5 години, изчисли Евростат. Тази средна стойност обаче варира в различните държави-членки на ЕС.

Най-възрастните средни възрасти, всички от 30 или повече години, са регистрирани в Португалия (33,6 години), Хърватия (33,3 години), Словакия (30,9 години), Гърция (30,7 години) и България (30,3 години). За разлика от това, Швеция (19 години), Финландия (21,2 години), Дания (21,3 години) и Естония (22,7 години) регистрират най-ниска средна възраст - всички под 23 години.

Снимка 586006

Източник: iStock by Getty Images

В повечето северни и западни страни младите хора напускат родителския дом средно в ранните до средата на двадесетте години, докато в южните и източните страни средната възраст е в края на двадесетте или началото на тридесетте години.

Великобритания е изправена пред невиждана скоро младежка безработица

Великобритания е изправена пред невиждана скоро младежка безработица

Подпомогнатите през пролетта служители на Острова сега се съкращават

Мъжете напускат родителския дом по-късно от жените

В ЕС средно мъжете са напуснали родителското домакинство на възраст 27,4 години, а жените на 25,5 години през 2021 г. Тази тенденция се наблюдава във всички страни, т.е. младите жени са напуснали родителското домакинство средно по-рано от младите мъже.

Мъжете напускат родителския си дом средно след 30-годишна възраст в 11 страни от ЕС (Хърватия, Португалия, Словакия, България, Гърция, Словения, Италия, Малта, Испания, Румъния и Полша), докато това важи за жените само в 2 държави (Португалия и Хърватия).

Над 84% от българските младежи биха стартирали първата си работа с  приятел

Над 84% от българските младежи биха стартирали първата си работа с приятел

С второто издание на кампанията „Твоята първа работа има значение“ TELUS International Bulgaria предлага кариерни възможности и гъвкаво работно време на младите хора

Най-голямата разлика между половете е открита в Румъния, където младите мъже са напуснали на 30,3 години, а жените са на 25,6 години (4,7 години разлика между половете), следвана от България (3,5 години разлика), като мъжете са напуснали на 32,0 години, а жените на 28,5 години. За разлика от това, Швеция, Дания и Ирландия регистрират най-малката разлика между младите мъже и жени, напускащи родителския дом: съответно 0,4, 0,5 и 0,9 години.

Разликата между половете е по-изразена в страните, където младите хора са напуснали родителския дом по-късно и по-малко видима в страните, където са напуснали по-рано.

ЕК: Над половината младежи в Европа се затрудняват да изпълняват финансовите си задължения

ЕК: Над половината младежи в Европа се затрудняват да изпълняват финансовите си задължения

Сред основните причини са ниската финансова грамотност и ниската информираност по темата