Нараства интересът от страна на чуждестранния бизнес да валидира своите патенти в България, съобщи президентът на Европейското патентно ведомство проф. Ален Помпиду на среща с ръководството на Българската търговско-промишлена палата в края на миналата седмица.

Проф. Помпиду бе на посещение в София по покана на председателя на Патентното ведомство на Република България Костадин Манев.

Тема на разговорите бе развитието на иновациите в България и връзката им с бизнес средите. Акцент бе поставен върху предприятията, внедряващи иновативни производствени решения и начините те да се възползват от системата за защита на индустриалната собственост като предпоставка за повишаване на своята конкурентоспособност.

В този контекст бе направен преглед на сътрудничеството между БТПП и Патентното ведомство на Р.България, което включваше провеждане на семинари и консултации във връзка с ролята и значението на Общностния патент. Попиду изказа задоволството си от постигнатите резултати следствие на съвместните усилия.

Българската търговско-промишлена палата ще се включи в европейската мрежа от патентни библиотечни центрове, като разкрие такива центрове в регионалните си структури.