От години пазарите са скептични относно официалните макроикономически данни, публикувани от Китай. От една страна, те излизат твърде скоро след края на разглеждания период, а, от друга, не търпят значителни корекции. Същевременно според някои анализатори натискът от Пекин за добро представяне на икономиката и за изпълняване на зададените квоти, поне номинално, може би подтиква ръководителите на регионално и местно равнище да манипулират данните, така че те да съответстват на очакванията на централната власт. Затова трима анализатори - Джон Ферналд, Ерик Хсу и Марк Спигел от Федералния резерв на Сан Фрациско анализират доколко официалната статистика на страната отразява реалното представяне на икономика.

Китай искал да купува повече американски стоки

Китай искал да купува повече американски стоки

Това потвърди външният министър на азиатската страна

В документа, озаглавен "Is China Fudging Its GDP Figures? Evidence from Trading Partner Data" ("Дали Китай манипулира данните за БВП? Доказателство от данните на търговските ѝ партньори") те прибягват до осем ключови индикатора като прокси за представянето на местната икономика, за да ги съпоставят с данните на националната статистика на страната. Индексът, който обединява потреблението на електричество в страната, износа, индустриалното производство, индекса на потребителските очаквания, инвестициите в активи с фиксирана доходност, построената жилищна площ, продажбите на търговците и преноса на товарите чрез железниците, е наречен измерител на цикличната активност в Китай или C-CAT (China Cyclical Activity Tracker).

Предимството на индекса е, че отделните индикатори в него не подлежат в толкова голяма степен на манипулации, а, за да гарантират обективността си, анализаторите съпоставят както БВП на страната, така и C-CAT, с данните за вноса. "Данните за вноса в страната, които не идват от нейната националната статистика, са както добре проучени, така и свободни от местни манипулации", пише в документа. "Сравнението на C-CAT и други данни [вноса] показва, че китайската статистика става по-надеждна в измерването на цикличните флуктуации с времето. Обаче данните за брутния вътрешен продукт предоставят малко информация в сравнение с комбинацията от други индикатори."

Китайската икономика търпи забавяне по всички фронтове през третото тримесечие

Китайската икономика търпи забавяне по всички фронтове през третото тримесечие

Очаква се БВП да нарасне "между 2 и 6%", въпреки че кредитирането в страната е на исторически рекордно ниво

Сравнението между C-CAT и вноса, от една страна, и официалните данни за БВП на Китай, от друга, показва някои значителни разминавания. Например че според анализаторите от 2013 г. досега "растежът на БВП е изключително изгладен, почти без волатилност", въпреки промени в индикатори като вноса. Същевременно C-CAT показва значително разминаване в растежа на годишна база за периодите между 2015 и 2017 г. и след зимата на 2018 г. Докато китайската статистика регистрира разширяване на стопанството с между 7,3 и 6,5% през тези периоди, според C-CAT ръстът се забавя до 4,8% на три пъти - в края на 2015 г., в началото на 2016 г. и през третото тримесечие на 2019 г.

От данните на проучването става ясно, че при нужда наистина националната статистика изглежда по-добре, отколкото показват други индикатори. Все пак анализаторите се въздържат от категорична оценка за намесата на властите в този процес. "Дори и за периода преди 2008 г. - когато БВП е слаб измерител за икономическата активност в Китай - не можем да кажем, че със сигурност дали данните за индикатора са манипулирани, или просто имат ограничен обхват." Но все пак разминаванията, които откриват изследователите от Федералния резерв, не могат да се пренебрегнат, когато става въпрос за официалната статистика за растежа на Китай.