Едно от подразделенията на General Electric съобщи, че има намерение да инвестира  в Европейските пазари на вода и ще задели за тази цел поне 1 млрд. долара.

Парите ще се инвестират до края на 2009 година и ще бъдат предназначени за развитие на инфрасттруктурата и водния цикъл, съобщи Finacial times.

За осъществяването на тази цел GE Energy Financial Services, ще купи 95% от Idex Aquaservices, френския оператор, който добива и преработва водата за промишлени нужди.