Европейската комисия одобри инвестиция за над 110 милиона евро от Кохезионния фонд за първата фаза на проект за модернизиране на железопътен коридор в Западна България, част от по-голяма транспортна мрежа TEN-T между София и сръбската граница.

Модернизацията засяга участък с дължина 33,34 км между Волуяк и Драгоман. Отсечката от железопътната линия свързва Западна България със Сърбия и е част от транспортния коридор, свързващ Турция със Западна и Централна Европа.

Най-богатият човек в Тайланд ще строи високоскоростна железопътна линия за $6,8 милиарда

Най-богатият човек в Тайланд ще строи високоскоростна железопътна линия за $6,8 милиарда

Офертата на неговата компания е избрана за проекта

"Тази нова инвестиция носи добавена стойност на политиката на сближаване на местно равнище: осигурява свързаност на граничните региони и устойчиви транспортни инфраструктури в услуга на гражданите на България като част от по-широката европейска мрежа. Тези инвестиции са важни за икономическата дейност в региона и насърчават социалното и териториалното сближаване. Проектът носи ползи и за околната среда, като насърчава прехвърлянето на товарните потоци от автомобилния към железопътния транспорт и ще доведе до по-малко шум и замърсяване на въздуха, като по този начин ще се подобри качеството на живота на жителите", заяви комисарят по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра.

10-те държави с най-качествена железопътна мрежа

10-те държави с най-качествена железопътна мрежа

Тройката е Япония, Швейцария и Хонконг, Испания е лидер в ЕС

В първата фаза на проекта съществуващата единична железопътна линия ще бъде модернизирана и ще бъде изградена втора електрифицирана железопътна линия. Системата за надзорен контрол и придобиване на данни, която осигурява наблюдението и контрола на железопътното движение по линията, също ще бъде модернизирана.