Миналата 2017 година беше рекордна за износа на България, като за този период експортът на страната беше на стойност от над 52,2 милиарда лева или на повече от 26,6 милиарда евро. Според изчисленията на Националния исторически институт (НСИ) това беше годишно увеличение с 10,7%.

През настоящата година износът отново остава силен, но леко забавя темпа си в сравнение с 2017 година. Или поне това показват данните за първите осем месеца на 2018 година.

Подем на външната търговия през 2017-а, но повече на вноса

Подем на външната търговия през 2017-а, но повече на вноса

Салдото е на минус 6,8 млрд. лв. сочат данните на НСИ

Според статистика на Българската народна банка (БНБ) експортът на България между януари и август възлиза на общо 17,938 милиарда евро при такъв от 18,208 милиарда евро за същия период на предходната година. Това показва спад от 1,5% или с 270 милиона евро.

Що се отнася до групите стоки най-осезаемо намаление има в тази на енергийни ресурси. Спадът в нея е над 37 на сто в сравнение с първите осем месеца на 2017 година.

Изчисленията на БНБ показват, че почти наполовина се е свил износът на цигари за този период или по-точно с 48,1% от общо 106,3 милиона евро през 2017 година до 55,1 милиона евро през тази.

Топ 5 на групите стоки с най-голям спад в %

Топ 5 на групите стоки с най-голям спад в %

Намалението в стойностно изражение обаче е най-голямо при експорта на петролни продукти - такова от над 683,2 милиона евро или от над 1,335 милиарда лева. В тази група спадът като процент е 45,5 на сто от 1,5 милиарда евро до 816,9 милиона евро.

Сред топ 5 на стоките с най-осезаемо намаление влизат още циментът (-27,9%), електричеството (-23,1%) и категория "Други" в групата "Инвестиционни стоки" (-22,5%).

Топ 5 на стоките с най-голямо намаление в стойност (млн. евро)

Топ 5 на стоките с най-голямо намаление в стойност (млн. евро)

От друга страна най-голямо увеличение на износа между януари и август има на чугун, желязо и стомана - почти 30 на сто или със 103,6 милиона евро. За първите осем месеца на миналата година той възлиза на 346,1 милиона евро, а за същите на тази година - на 449,7 милиона евро.

Топ 5 на групите стоки с най-голям ръст в %

Топ 5 на групите стоки с най-голям ръст в %

С 20 на сто е нараснал експортът на електрически машини или със 106,8 милиона евро. За 2017 година той е в рамките на общо 528,7 милиона евро, а за тази - на 635,5 милиона евро.

Над 10 на сто е и увеличението при суровините за производство на храни (18,2%), резервни части и оборудване (15,3%) и категория "Други" от групата "Потребителски стоки" (11,6%).

Топ 5 на стоките с най-голямо увеличение в стойност (млн.евро)

Топ 5 на стоките с най-голямо увеличение в стойност (млн.евро)

Изчисленията на БНБ показват, че най-голям ръст има на износа за Германия - с 19,1% до 2,845 милиарда евро. С 18,8 на сто се е увеличил този за Холандия, а с 18,7 на сто е нараснал експортът за Чехия. Като стойност най-голямо увеличение след Германия има износът за Италия, Румъния и Гърция.

В същото време наполовина се свива експортът за Русия, а осезаем спад има и на този за Турция, Сингапур и Грузия.