Най-богатите един процент от американските домакинства притежава 40% от богатството на страната, показва нов доклад на икономист Едуард Улф, базиран на данни от федералната Survey of Consumer Finances. Този дял е рекордно висок - поне от 1962 г. насам, от когато има данни.

От 2013 г. насам делът, притежаван от най-богатите, е подскочил с почти три процента. Богатството, притежавано от долните 90% е намаляло през същия период. И днес най-богатите 1% притежават повече от долните 90% общо. Следващите четири процента от домакинствата се разпореждат с 27% от богатството, а по-следващите пет - 12%.

Данните сочат още, че най-богатите 20 процента от домакинствата притежават цели 90% от богатството на страната, което се равнява на средно по три милиона долара.

Това оставя едва 10 процента за останалите 80% от населението. Следващите 20 процента от домакинствата притежават средно по 273 600 долара, а средните 20% - по 81 700 долара. За останалите 40% не остава нищо и комбинирано, те дължат по 8 900 долара средно.

Сред богатите държави, социалното неравенство в САЩ е най-ясно изразено. Най-богатият 1% там притежава много по-голям дял, отколкото в други страни - два пъти повече, отколкото във Франция, Великобритания или Канада и три пъти повече, отколкото във Финландия.