Приходите от записана музика в глобален мащаб са се увеличили с 10,2% през 2023 г. Това се дължи най-много на ръста на абонатите за платен стрийминг, според анализ на организацията, която представлява звукозаписната индустрия в световен мащаб IFPI. Данните са публикувани в Global Music Report на IFPI. Общите търговски приходи са достигнали 28,6 милиарда щатски долара през 2023 г., което представлява деветата поредна година на растеж.

Само приходите от абонаментен стрийминг са нараснали с 11,2% и съставляват почти половината (48,9%) от световния пазар. През 2023 г. броят на платените абонаменти за услуги за стрийминг на музика е над 500 милиона души за първи път и вече има над 667 милиона потребители на платени абонаментни акаунти, като броят варира значително в зависимост от страната.

Европа генерира 28,1% от глобалните приходи и продължава да бъде вторият по големина пазар на записана музика в света. По-значителни скокове отчитат два други региона, а именно Латинска Америка с 19,4% и страните от Африка на юг от Сахара с 24,7%.

Интересен факт е, че България е един от най-бързо растящите пазари в света, като основен принос за това играе стриймнгът, отбелязват от Българската асоциация на музикалните продуценти (БАМП).

И докато проходите от стрийминг са нараснали с над 11% в световен мащаб, у нас се отчита още по-голям ръст от 44% през 2023 според (БАМП). Това поставя България на 53-то място по продажби в света от 70 страни.

По думите на изпълнителния директор на БАМП Петя Точарова този скок се дължи на увеличение във всички сектори, като продажбите на физически носители и приходи от управление на права, но най-голям принос имат приходите от стрийминга. "През 2023 последните формират 59% от музикалния пазар на България и отчитат ръст от 65,6% на годишна база", заявява тя.

Приходите от платени абонаменти са почти двойни за последните 12 месеца и вече представляват 72% от общите приходи от стрийминг.

За сравнение в световен мащаб приходите от физически носители са се увеличили с 13,4%, а от управление на права с 9,5%. Българският музикален пазар не е изключение от това. Докато през 2022-ра беше отчетен спад от над 5% при продажбите на CD, то през миналата този сегмент бележи най-големия ръст при продажбите на физически носители със скок от 77%.

Продажбите на виниловите плочи са се увеличили с 62,4% през последната година. Пазарът на физически носители като цяло, е повишил приходите си със 69%.

Вторият голям източник на приходи за нашата музикална индустрия след стрийминга са приходите от управление на права с увеличение от 10,5% на годишна база.