Над 100 000 тона текстил се изхвърлят годишно в България - това е 5 пъти теглото на НДК. От тях само 2% се рециклират и работеща организация по оползотворяване няма, посочват от Асоциацията по рециклиране на текстил.

"В момента у нас системата за разделно събиране на текстил действа изцяло на доброволен принцип. (...) Все още се разчита на добрата воля на гражданите и тяхната екологична култура", пишат от организацията.

У нас има асоциации за разделно събиране и оползотворяване на текстилни отпадъци и фирми, които събират непотребното от дома на гражданите, но задължителна колективна система все още няма. А до 2025 г. всички членки на ЕС трябва да въведат задължително разделно събиране на текстил.

"Зелени заедно"

е общ проект на Money.bg и Webcafe.bg, който обръща внимание на екологичните тенденции - както в ежедневието на всеки от нас, така и в бизнеса.

Научете повече тук:

zelenizaedno.bg

Такова вече функционира във Франция, Нидерландия и Унгария, на доброволен принцип работи и в Белгия, а Швеция, Литва, Латвия, Германия, Италия и Словакия работят по законодателни промени в тази посока. Средно в ЕС се рециклира 5% от текстила - повече от два пъти повече, отколкото в нашата страна, но амбициите са по-големи.

Защо е важно

Между 50% и 70% от изхвърления текстил е годен за повторна употреба, посочват от асоциацията. Ако изберем 1 килограм дрехи втора употреба вместо нови, спестяваме почти 5500 литра вода и близо 6 килограма въглероден диоксид, изчисляват те.

Нови европейски мерки за производителите на текстил могат да засегнат H&M и Zara

Нови европейски мерки за производителите на текстил могат да засегнат H&M и Zara

Брюксел иска компаниите да осигуряват по-добри условия на труд за работниците си

Текстилната индустрия е сред най-големите индустриални консуматори на вода - нейните отпадни води са повече, отколкото тези от битовите нужди на цялото човечество, тя е отговорна за 20% от глобалното замърсяване на водоизточниците, за парникови емисии колкото всички самолети, кораби и влакове на света и отнема площи земя, които биха изхранвали 80 млн. човека.

Затова и се търсят начини да се стимулира разделното събиране и оползотворяване на текстила. Новото европейско законодателство предвижда въвеждането на продуктова такса за тези изделия, която се заплаща от пускащия ги на пазара. Предстои да се види кога и как ще се въведе този механизъм и у нас.

"Зелени заедно" показва добрите примери и важните съвети - всичко, което трябва да знаем по пътя към по-природосъобразно съществуване, работа и правене на бизнес. Проектът се осъществява с подкрепата на Кауфланд България, UniCredit Bulbank, Cargotec, RÖFIX, Insaoil, GreenPoint Logistics, Toki.bg, Инвестбанк, BILLA България.