Недостигът на работна ръка е един задълбочаващ се проблем за Европейския съюз (ЕС), но наред с големите икономики на Стария континент той е особено сериозен за една по-малка страна в региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ).

За това говорят последните данни на европейския статистически институт Евростат за дела на свободните работни места в съюза към края на четвъртото тримесечие на миналата година. Те сочат, че тяхното ниво в Чехия е историческо и в това отношение страната изпреварва всички държави членки.

Според изчисленията към този период делът на свободните позиции в държавата достига 6%, което е рекордно равнище не само само за Чехия за последното десетилетие, но и за целия ЕС.

За сравнение само две години по-рано в края на 2016 година този дял е наполовина - 3%. Към края на 2008 година нивото е от 2,7 на сто, но през следващите няколко то пада осезаемо не само в Чехия, но и в целия ЕС. За периода между 2009 и 2013 година делът на свободните работни места в страната остава на ниво под 1%, като достига тази граница само за кратко през четвъртото тримесечие на 2011 година.

Дял на свободните работни места в Чехия към четвъртото тримесечие за периода 2008-2018

Дял на свободните работни места в Чехия към четвъртото тримесечие за периода 2008-2018

Отново към днешна дата може да се каже, че тази тенденция е валидна за целия ЕС. Делът на свободните работни места в края на миналата година достигат рекордно равнище за всички 28 държави членки до 2,3% през четвъртото тримесечие на миналата година при равнище от 2% за година по-рано.

Това е пик в сравнение с последното десетилетие, показват изчисленията на Евростат, като през 2009 година делът е около или слабо над 1%.

Дял на свободните работни места в %

Дял на свободните работни места в %

Освен в Чехия най-голям дял на свободните позиции има в Белгия и Германия - по 3,4 на сто и за двете, Австрия - 3,1% и Холандия - 2,9%. България попада в другата група заедно с Гърция, Ирландия, Испания и Португалия, където равнището е най-ниско.

Дял на свободните работни места по държави за четвъртото тримесечие на 2018 г.

Дял на свободните работни места по държави за четвъртото тримесечие на 2018 г.

У нас равнището остава относително стабилно през последното десетилетие. Към края на миналата година то е най-високо - в размер на 0,9%, но все пак е много близко до нивата от предходните години. Към четвъртото тримесечие на 2016 и 2017 година делът на свободните работни места у нас се задържа на равнище около 0,8%, а за предходните три е в рамките на 0,7%. Десет години по-рано то е в рамките на 0,8 на сто и промяната не е сериозна през последните 10 години.